Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A23 Brandbestrijdingsdienst

Korte beschrijving:

Elke werkgever richt een brandbestrijdingsdienst op.

Naargelang de aard van de activiteiten, het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderwijsinstelling, het specifieke brandrisico, de uit te voeren preventiemaatregelen en de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken, bepaalt de werkgever inzonderheid:

  1. het aantal werknemers dat deel uitmaakt van de dienst;
  2. de bekwaamheden die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren;
  3. de specifieke opleidingen nodig om deze bekwaamheden te verwerven;
  4. de verdeling van deze werknemers, zodat het geheel van de arbeidsplaatsen gedekt is;
  5. de nadere regels voor de uitvoering van de taken van de brandbestrijdingsdienst.

Regelgeving:

  • Codex, boek III, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 1: Brandbestrijdingsdienst

Periodiciteit:

Eenmalig en de samenstelling van de brandbestrijdingsdienst regelmatig evalueren

Uitvoering:

De werkgever; in samenspraak met de hiërarchische lijn, de preventieadviseur, het bevoegde comité en de bevoegde openbare hulpdienst