Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A22 Evacuatieplannen

​Korte beschrijving:

De werkgever hangt aan de ingang van het gebouw en per niveau een evacuatieplan op. 

Het evacuatieplan omvat:

  1. de indeling en de bestemming van de lokalen;
  2. de situering van de compartimentsgrenzen;
  3. de ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand;
  4. de ligging van de uitgangen en nooduitgangen;
  5. de ligging van de verzamelplaatsen na evacuatie;
  6. het tracé van de evacuatiewegen.

Wetgeving

Periodiciteit:

Eenmalig en bij wijzigingen

UItvoering:

De werkgever, in samenspraak met de hiërarchische lijn en de preventieadviseur