Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A18.1 Explosieveiligheidsdocument

​Korte beschrijving: 

Op te stellen voor alle arbeidsplaatsen waar, door de aard van de werkzaamheden, een explosieve atmosfeer (stof- en/of gasexplosie) kan ontstaan en/of continu aanwezig is en in functie van het risico ingedeeld worden in zones.

Inhoud:

  • Identificatie en beoordeling van de risico's;
  • Te treffen maatregelen;
  • Zonering en van toepassing zijnde minimumvoorschriften (bijlage II, Koninklijk besluit van 26 maart 2003);
  • Veiligheidsinstructies en beheer arbeidsmiddelen en infrastructuur binnen de zone.

Wetgeving:

  • AREI - Boek I, Hoofdstuk 7.102: Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen

  • AREI - Boek II, Hoofdstuk 7.1: Bescherming tegen explosiegevaar in explosieve atmosferen

  • AREI - Boek III, Hoofdstuk 4.3 afdeling 4.3.4 (is een verwijzing naar boek I en II)

  • Codex, Boek III, titel 4: Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer

Periodiciteit:

Limietdatum aanpassingswerken = 30 juni 2006
Bij wijziging van de parameters van de installaties

Uitvoering:

Algemeen directeur of gemandateerde in samenwerking met de Externe dienst voor technische controle (EDTC) en de gebiedsbevoegde preventieadviseur.

Zie Procedure 05