Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A16 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

​Korte beschrijving:

Afsprakennota tussen de "Onderwijsinstelling – Directies – CLB" ter bevordering van het gezondheidsbeleid. Dit zijn o.a. acties bij waarneming of vermoeden van besmetting (infecties, hersenvliesontsteking (viraal of bacterieel), hepatitis A/B/C, luizen,…).

Wetgeving:

Periodiciteit:

Eénmalig, aanpassingen van de afsprakennota na overleg

Uitvoering:
 
Algemeen directeur of gemandateerde directeur in overleg met hiërarchische lijn, de preventieadviseur en het CLB