Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A15 Stagedoende jongeren - Werkpostfiches

​Korte beschrijving:

Een beleid buitenschools leerproces gericht op het verwerven van kennis, attitudes en vaardigheden in een reële werksituatie.

Wetgeving: 

Onderwijswetgeving (http://edulex.vlaanderen.be)

Arbeidswet- en regelgeving:

Periodiciteit:

Bij iedere stageperiode en bij elke wijziging van de werkpost (zie werkpostfiches stagiairs en lijst CoPrev)

Uitvoering:

Algemeen directeur of gemandateerde directeur in overleg met hiërarchische lijn, de preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer