Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A11 Preventiebeleidsverklaring

​Korte beschrijving:      

De werkgever verklaart in een document een beleid te voeren inzake preventie en bescherming conform de Welzijnswet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk II.

Wetgeving:

Codex, boek I, titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Periodiciteit:     

Eénmalig en aangepast aan gewijzigde situaties

Uitvoering:         

Algemeen directeur in overleg met de preventiedienst