Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

A1 Bestelbon - Aankoopprocedure

Korte beschrijving:

Bestelbon en procedure voor de aankoop van:

  • arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties);
  • persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen;
  • beschermingsmiddelen tegen brand;
  • gevaarlijke stoffen of preparaten;
  • sport- en speeltoestellen;
  • ladders en verplaatsbare trappen;
  • werkkledij;
  • leveren van diensten.

Wetgeving:

Periodiciteit:

Bij iedere bestelling (zie ook de afspraken afgesloten binnen het convenant)

Uitvoering:

Algemeen directeur / gemandateerde directeur in overleg met hiërarchische lijn en de preventieadviseur (visum)

Nuttige link:

Aankoopprocedure

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel