Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Nieuwsbrieven

De preventiedienst verspreidt actuele informatie om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren via de jaarlijkse nieuwsbrieven.  Je kan de nieuwsbrieven verder verspreiden via  het lerarenlokaal,  Smartschool, op overlegmomenten, tijdens pedagogische studiedagen,...

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel