Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vakopleidingen Elektriciteit BA4 en BA5

Vakopleiding elektriciteit BA4

Om de wettelijke voorschriften met betrekking tot elektrische installaties, nl. AREI, Boek 1, 2 en 3 - Deel 9. Algemene voorschriften door personen na te leven en te implementeren  in onze onderwijsomgeving dienen we te voldoen aan 7 elementen. Eén ervan is de beheersing van elektrische risico's na een  opleiding attestering BA4 (gewaarschuwde)/BA5 (vakbekwame).

Zie AREI boek I, II en III 9.2 Toekenning van de codificatie BA4/BA5.

Deze vakopleiding is opgesplitst per doelgroep zodat elke werknemer voldoende onderricht aangaande de elektrische risico's verbonden aan de hen  toevertrouwde werkzaamheden.
Voor BA4 is dit: het onderhoud van labo's, computerlokalen, kantoren, atelier, … alsook het gebruik van verlengkabels, schakelen, … 
Het opleidingsaanbod werd dus op maat gemaakt van: 

het poetspersoneel en de hiërarchische lijn

- de onderhoudswerkmannen

Elke doepgroep dient een module 'Basiskennis' te volgen, alsook een module 'EHBO'.  Pas nadat men beide heeft gevolgd kan de werkgever het attest ondertekenen.

Dankzij het programma "Teach the teachers" van FOD WASO en het departement Onderwijs konden in de voorbije 3 jaar personeelsleden van het GO! opgeleid en geattesteerd worden als 'teacher'. Op die manier  blijft de kostprijs voor de vorming van het GO!-personeel betaalbaar en kan het flexibel  georganiseerd worden door en voor eigen medewerkers.
Onderwijsinstellingen of scholengroepen van het GO! die de module 'Basiskennis' wensen te organiseren kunnen dit aanvragen via GO! nascholing. Zij beschikken over een teacher die de opleiding ter plaatse kan geven.

De module EHBO (in het kader van de vakopleiding BA4) kan je aanvragen via SPMT-AristA.

 

Vakopleiding Elektriciteit BA5

 Context en wetgeving m.b.t. deze opleiding

Via deze vakopleiding verwerft de deelnemer theoretische en praktische kennis die nodig is voor de functies leerkracht elektriciteit en leerkracht labo.

Het GO! biedt als onderwijsnet een opleidingspakket voor het eigen personeel.

De opleiding BA5 bestaat uit 5 halve dagdelen.

De eerste opleidingsdag vindt plaats in het Huis van het GO! te Brussel. De deelnemers krijgen uitleg over oefeningen en kunnen met de begeleiders simulaties maken op de testmodules. De tweede opleidingsdag wordt georganiseerd in een (technische) onderwijsinstelling van de scholengroep: op die dag wordt er theoretische kennis gegeven en een praktijkles Risicoanalyse. Tot slot zal de deelnemer ook een opleiding EHBO (bij werken aan elektriciteit) volgen. Deze les wordt gegeven door een trainer van de externe dienst voor preventie en bescherming, nl. SPMT-ARISTA.

Deelnemers die de opleiding afronden krijgen een vakbekwaamheidsattest BA5. Dit wordt uitgeschreven door de werkgever (algemeen directeur).

Via deze inschrijvingsmodule kan u een aanvraag indienen voor de eerste en de tweede opleidingsdag.

 

Inhoud van de eerste opleidingsdag:

Risico’s en veiligheidsmaatregelen op de verschillende  elektrische netsystemen.

 Onderwerpen die behandeld worden:

                 - Bescherming tegen elektriciteit

                - Verschillende netsystemen

                - Typen fouten in de verschillende netsystemen

                - Veiligheidsmaatregelen in een TN-net

                - Veiligheidsmaatregelen in een TN-C-net

                - Veiligheidsmaatregelen in een TN-S-net

                - Veiligheidsmaatregelen in een TT-net

                - Veiligheidsmaatregelen in een IT-net

                - Aardelektrode


Inhoud van de tweede opleidingsdag:

 -         Doelstelling opleiding BA5

-          Toekennen kwalificatie BA5

-          De kracht van elektriciteit

-          Uitwendige invloeden

-          Netsystemen

-          Risicoanalyse

-          Risico’s verbonden aan elektriciteit

-          Elektrische schokken  RA

-          Elektrische schokken ORA

-          Weder opkomen spanning

-          Werkzaamheden en elektriciteit

-          Niet-elektrische risico’s