Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Instructiefilms

​Op deze pagina vind je een aantal instructiefilms over veiligheidsthema's.


Binnenluchtkwaliteit in klaslokalen

Dit is een uiteenzetting van Marianne Stranger (team Indoor Air Quality, Health Unit, VITO). De integrale opname van het plenaire deel van de Infodagen Preventie en Bescherming 2022 duurt +- 47 min. 

Bekijk hier de opname.

Asbestbeheersing binnen de onderwijsinstellingen van het GO!

Deze video werd gemaakt in samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming Cohezio en Faraday Safety met als doel te sensibiliseren rond de problematiek van asbest in de scholen.
Met deze video wensen we de aandacht te vestigen op:
- de verwijderingsplicht opgelegd door Vlaanderen;
- de verwijdering van asbesttoepassingen door middel met eenvoudige handelingen door eigen personeel en de hier aangekoppelde verplichte opleiding;
- de ter beschikkingstelling stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

(Stem)Ergonomie in het onderwijs

Prof. Bernadette Timmermans gaf tijdens de infodagen (2019) van de Gemeenschappelijke preventiedienst een overzicht van de mogelijke stemproblemen bij onderwijsmedewerkers. Daaren koppelt ze enkele eenvoudige tips en remediëringsvormen, maar vooral ook preventiemaatregelen.

Bekijk hier de integrale opname (+-45 min.).
 

Veiligheid in de houtwerkplaats 

De Gemeenschappelijke preventiedienst en de pedagogische begeleidingsdienst organiseren samen een vorming voor leerkrachten Houtbewerking en hun Hiërarchische lijn.

De instructiefilm is door beide diensten (GPD en PBD) gemaakt en is geregisseerd door dhr. Johan Dehandschutter i.s.m. GO! atheneum Zelzate en Essen:

'Veiligheid in de houtwerkplaats deel 1'  en vervolg  'Veiligheid in de houtwerkplaats deel 2'  

Het is niet alleen een tool voor leerkrachten, ook voor de leerlingen en cursisten Houtbewerking is dit een meerwaarde voor hun opleiding.
Met dit instrument willen we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren en in het bijzonder het aantal ernstige ongevallen in deze sector verminderen. 
 

Risicopreventie en verzekeringen 

Tijdens de infodagen (2015) van de Gemeenschappelijke preventiedienst gaf Ethias een uiteenzetting over risicopreventie en verzekeringen. Bekijk hier de integrale opname van de presentatie.

foto presentatie Patrick.png

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel