Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Preventie en aanpak radicalisering en polarisering

Waar en bij wie kan ik terecht en vind ik meer informatie bij het GO!?

Een team van collega's volgt deze actuele problematiek op binnen het GO! De vragen worden gecentraliseerd door:

 • Karin Heremans (beleidscoördinator preventie-radicalisering GO! en RAN education Europe, directeur GO! atheneum Antwerpen)
  karin.heremans@g-o.be
  03 232 70 99
  0497 44 78 37
 • Liesbeth Dhondt (referentiepersoon radicalisering CLB bij de Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding)
  liesbeth.dhondt@g-o.be       
  02 790 93 13 

Behandeling en opvolging van de gestelde vragen gebeuren binnen de 2 werkdagen. In noodsituaties, contacteer de politie.

Vragen over pers- en crisiscommunicatie?
Contacteer Nathalie Jennes
0494 48 38 26 
nathalie.jennes@g-o.be 

Beschik jij ook over interessante info, nuttige lectuur of nascholingen, laat het weten voor het uitbreiden van de expertise voor het GO!

GO! visietekst Radicalisering

In deze visietekst beschrijft het GO! hoe het tegen het fenomeen aankijkt en hoe onze scholen hun verantwoordelijkheid daarin kunnen opnemen. In het bijhorende infodossier vind je ook een omschrijving van het fenomeen radicalisering. Je kan hem hier nalezen. We willen er wel op wijzen dat de afgelopen 5 jaar het fenomeen radicalisering sterk evolueerde. In de maatschappelijke discussies blijft het onderwijs wel naar voren geschoven worden als een belangrijke hefboom om dit fenomeen te helpen voorkomen en aan te pakken.

Met deze visietekst wil het GO! duidelijk maken hoe het tegen dit fenomeen aankijkt en op welke manier scholen hun verantwoordelijkheid hierin kunnen opnemen. Met achtergrondinformatie over radicalisering en een concreet ondersteuningsaanbod willen we de scholen en de CLB's ook de nodige kennis, vaardigheden en attitudes aanreiken om met deze problematiek om te gaan. Op die manier hopen we een antwoord te bieden op de zogenaamde 'handelingsverlegenheid' die soms bij opvoeders wordt vastgesteld.

Het mag duidelijk zijn dat het onderwijs deze complexe problematiek niet alleen kan oplossen. Zowel voor de preventie als voor de aanpak van radicalisering is samenwerking met partners essentieel. Schoolteams die zich gesteund weten door een netwerk uit de lokale gemeenschap, verhogen ook de verbondenheid met de leerlingen en hun omgeving.

Het belang van actief burgerschap en het positief omgaan met diversiteit wordt hier in de verf gezet. We willen scholen sensibiliseren en motiveren om hier versterkt op in te zetten en zo de dreigende polarisatie in onze samenleving tegen te gaan. De school kan niet alle maatschappelijke problemen en onrechtvaardigheden oplossen, maar ze kan wel de haar toevertrouwde leerlingen een warme omgeving en maximale ontplooiingskansen bieden.

Het GO! biedt ook nascholingen en ondersteuning aan rond dit thema. Deze kunnen aangevraagd worden op maat bij Karin Heremans (karin.heremans@g-o.be) en Liesbeth Dhondt (liesbeth.dhondt@g-o.be).

Abonneer je op de virtuele klas Burgerschap in Smartschool


Tal van actuele gebeurtenissen (zoals terreuraanslagen en terreurdreiging hier en elders, het vertrek van jongeren richting oorlogsgebied, executies en gruweldaden, etnische en religieuze conflicten,…) vormen in onze scholen een aanleiding om te praten over wereldburgerschap, burgerschapszin, democratie, sociale (on)gelijkheid,  mensen- en kinderrechten etc. De PBD-werkgroep Burgerschap werkt actief met scholen samen rond deze thema's.

Alle informatie vind je terug in de virtuele klas Burgerschap op Smartschool. Abonneren op de virtuele ruimte doe je zo.

Tips om te praten met leerlingen over radicalisme en extremisme


Na de tips van Klasse heeft het GO! ook zelf tips geformuleerd ter ondersteuning van leerkrachten die in dialoog willen gaan met hun leerlingen.

 1. Wees professioneel ten aanzien van je leerlingen. Niet jouw emoties tellen nu maar wel de boodschap die je aan je leerlingen kunt brengen.
 2. Treed kordaat op bij beledigingen van medeleerlingen omwille van hun godsdienst of afkomst.
 3. Vermeld rustig dat je niet wenst te polariseren, dat je niet meegaat in zwart-wit denken, dat je je verzet tegen veralgemeningen. Nodig op een positieve manier uit tot kritisch en zelfkritisch denken.
 4. Luister goed naar provocerende uitspraken van leerlingen en probeer voor jezelf te verwoorden welke behoefte ze daarmee uitdrukken. Reageer eerst op de behoefte en pas later op het taalgebruik.
 5. Vermijd ongenuanceerde uitspraken. Sommige leerlingen kunnen deze verkeerd interpreteren en kwetsend opvatten.
 6. Veroordeel daden in plaats van mensen. Bijvoorbeeld: gebruik de omschrijving 'gruwelijke daden' in plaats van 'gruwelijke daders'.
 7. Streef naar activiteiten die bijdragen tot solidariteit in een multiculturele samenleving.
 8. Wees voorzichtig met acties die fout geïnterpreteerd en kwetsend kunnen opgevat worden. In het GO! kiezen we ervoor om stil te staan bij alle slachtoffers van terreur wereldwijd.

  Ter ondersteuning van alle GO! scholen werden gespreksleidraden ontwikkeld om te praten met leerlingen van alle onderwijsniveaus. Voor individuele begeleiding kunnen leerlingen rekenen op de ondersteuning vanuit het CLB. Een handige flowchart gidst jou doorheen gesprekken.

Stappenplan - wat bij bezorgdheid over het gedrag of uitspraken van een leerling?

 • Handel nooit alleen.
 • Bespreek je bezorgdheid met je collega's, leerlingbegeleiding en je directie.
 • Vraag raad aan het CLB.
 • Bespreek en overloop eventueel met het CLB de vragenlijst radix.
 • Afhankelijk van het advies van de directie  en het CLB, worden de ouders en de leerling uitgenodigd voor een gesprek.
 • Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt de algemeen/coördinerend directeur op de hoogte gebracht.
 • Aanpak op maat (preventief, repressief of 'curatief'), afhankelijk van de situatie en de lokale beleidscontext (al dan niet radicaliseringsambtenaar/-cel,…), met hulp van externe partners.

  In noodsituaties moet de politie tevens gecontacteerd worden. Je contacteert best de lokale politie of federale politie.

Jouw contactpersoon

Preventie radicalisering

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel