Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ouderparticipatie stimuleren

​Door sociale media goed in te zetten stimuleer je (ouder)betrokkenheid (#GOparticipeert #GOverbindt).

De aanpak: GO! hashtags gebruiken en betrokkenheid verhogen. 

Ouderbetrokkenheid verhogen doe je door hen een stem te geven. Als functioneel en informatief communicatieplatform (jaarkalender, evaluaties, oudercontacten, ...) lenen Smartschool en andere platformen zich voor communicatie naar de ouders toe over hun kind(eren). Het geeft hen echter geen stem of gezicht naar buiten toe. Hiervoor komen sociale media om de hoek piepen.

Ook ouders willen elkaar virtueel ontmoeten. Ouders zijn massaal aanwezig op Facebook en LinkedIn. Het doelpubliek van Instagram is iets jonger. Jongeren en kinderen zitten vooral op TikTok en Instagram.

Tips om interactie met ouders te stimuleren

  • Moedig je oudervereniging aan om hun activiteiten te delen op een eigen sociaalmediakanaal. Door te tonen wat ze doen, stimuleren ze andere ouders om zich ook te engageren.
  • Neemt een ouder (of nemen ouders) deel aan een specifieke activiteit (bvb. voorlezen tijdens de voorleesweek, een klas begeleiden tijdens een didactische uitstap,...), dan verdient dat een plekje op jouw sociale media.
  • Stimuleer 'vriendschappen met' of moedig het 'volgen' aan van jouw socialemediakanalen bij je eigen community (ouders incluis).
  • Gebruik video wanneer je iets in de kijker wil zetten (bvb. een kunsttentoonstelling van een bepaalde klasgroep, een bijzonder prestatie van een bepaalde leerling of cursist of klas, ...). Ouders zijn meer geneigd berichten te delen over zaken waar hun kind aan deelnam of toe bijdroeg.
  • Organiseer een 'meet en greet' met ouders, breng hen samen en laat hen een activiteit doen of deelnemen aan een interessante lezing. Plaats hiervan dan een berichtje op sociale media.

Gebruik deze GO! hashtags:
#fieroponsGO #GOparticipeert #GOverbindt