Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Focus op onderwijskwaliteit

JA, élke dag draag jij in je school of instelling bij aan het bieden van kwalitatief onderwijs voor élke leering en élke cursist.

JA, élke dag draag jij er in je school of instelling toe bij je leerlingen, cursisten of je collega's in je team te helpen om zich zo goed mogelijk te ontplooien.

JA, élke dag werk jij aan het 'samen leren samenleven' van ons PPGO!.

Focus fier op de onderwijskwaliteit in je berichten op sociale media.

Elke stap die jij dag in dag uit zet in je school of instelling, in je scholengroep, in je klas met je leerlingen of cursisten, met je collega's, met je vakgroep, met je zorgteamcollega's vindt een plaats in deze referentiekaders:

 1. jouw GO! waarden;
 2. jouw visie met daarbij ook de GO! 2030 visie;
 3. jouw missie;
 4. jouw strategie met daarbij ook de GO! 2030 strategie;
 5. jouw pedagogisch kader 
  (R-OK, leerplan, les- of ontwikkelingsdoel, eindterm).

Enkele schrijftips voor socialemediaberichten met focus op onderwijskwaliteit:

 • Schrijf korte berichten op sociale media.
 • Vermeld altijd de volgende onderdelen om het samen leren samenleven te benadrukken:
  • Welke activiteit ondernemen de hoofdrolspelers in je bericht?
   bvb. op GWP-uitstap naar Auschwitz, werken met de tablet, opstellen van jaarplanning met vakwerkgroep STEM, deelnemen aan pedagogische studiedag, samenwerken in het zorgteam, brainstormen met de directie, een motor ontleden, werken in de schoolmoestuin,...
  • Gebruik een actief werkwoord in een actieve vorm:
   bvb. ze leren, ze luisteren, ze ontdekken, ze begrijpen, ze feesten, ze werken samen, ze werken uit, ze denken mee, ze stellen op,…
  • In het kader van welk vak, welke les, welk ontwikkelingsdoel, welke beleidsbeslissing, welk project,… gebeurt de activiteit? 
   bvb. voor het vak wiskunde, voor de jaarlijkse Sportweek, voor de modernisering SO, voor de professionalisering van onze starters, voor kennisuitwisseling,...
  • Wat leren de hoofdrolspelers door het doen van deze activiteit?
   bvb. ze leren omgaan met..., ze passen de theorie toe van..., ze krijgen inzicht in..., ze oefenen..., ze verfijnen..., ze kunnen beter... ze kennen...,...  
 • Gebruik enthousiasmerende woorden.
  schitterend, kijk, top, ongelooflijk, geweldig,...
 • Gebruik maximum 3 GO! hashtags. 1 hashtag is alvast #fieroponsGO.
 • Laat spaties tussen elke hashtag. 
  Schrijf nooit: #fieroponsGO#GOinnoveert#GOleert zonder spaties.

Bekijk zeker de praktijkvoorbeelden.