Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Lerend Netwerk Communicatie

​In het Lerend Netwerk Communicatie wisselen communicatiecoördinatoren uit de scholengroepen vakinformatie en ontwikkelde materialen uit met communicatiemedewerkers van de centrale diensten.  

Het netwerk komt vier keer per jaar samen. Op de agenda staat soms een specifiek communicatiethema, soms wordt ad hoc informatie - in functie van een of meerdere lopende projecten - besproken. De leden vinden elkaar ook tijdens informele overlegmomenten. 

Elke scholengroep heeft minstens 1 afgevaardigde communicatiecoördinator in het netwerk.


Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel