Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wie is Wie?

TEAM PROFESSIONALISEREN & CENTRUMONTWIKKELING

Subteam professionaliseren in de kernprocessen

Medewerker Specifieke taken
Tom Thielemans
tom.thielemans@g-o.be
Coördinator team professionaliseren & begeleiden
Ingrid Van Oost
ingrid.van.oost@g-o.be
Aanspreekpunt Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
Sarah Schaubroeck
sarah.schaubroeck@g-o.be
Aanspreekpunt HGD, diagnostiek, M-decreet
Sarah Behets
sarah.behets@g-o.be
Aanspreekpunt consultatieve leerlingenbegeleiding en PGZ
Sara-Maria Van Wonterghem
sara-maria.van.wonterghem@g-o.be
Aanspreekpunt begeleiding en HGD
Sofie Van den Bussche
sofie.van.den.bussche@g-o.be
Aanspreekpunt beroepsgeheim en DRM
Liesbeth Dhondt
liesbeth.dhondt@g-o.be
Referentiepersoon radicalisering & Anderstalige Nieuwkomers
Bram Verfaillie
bram.verfaillie@g-o.be
Aanspreekpunt integrale jeugdhulp en welzijn
Klaartje Van Herrewegen
klaartje.van.herrewegen@g-o.be
Aanspreekpunt data

Subteam centrumontwikkeling

Het subteam professionaliseren in de kernprocessen werkt nauw samen met de collega’s van het subteam centrumontwikkeling. Vragen naar begeleiding en ondersteuning bij organisatieontwikkeling worden ingediend bij de SPOC van het centrum volgens de verdeling aangegeven in onderstaande tabel. Samen verzorgen ze het POC+ professionaliseringsaanbod.

Tom Thielemans
tom.thielemans@g-o.be
Stefanie Pieters
stefanie.pieters@g-o.be
Connect
Mandel en Leie
​Oostende
​Deinze-Eeklo
​Oudenaarde - Geraardsbergen
​Prisma
​Gent
​Brussel
​Dender
​Leuven-TIenen-Landen
​De Ring
​Rivierenland
​Nova
​Vilvoorde
​Next
​Mechelen
​Limburg Noord Adite
​Antwerpen


​Fluxus

BELEIDSTEAM

Het beleidsteam staat in voor de opvolging en voorbereiding van alle beleidsdossiers met een link(en) naar de CLB’s. Via deelname van de dossierbeheerders CLB en onderwijs-welzijn vanuit de afdeling Beleid en Belangenbehartiging (B&B) wordt de verbinding met het GO!-beleid gelegd. 

Medewerker Specifieke taken
Inge Van Trimpont
inge.van.trimpont@g-o.be
Directeur POC
Lotte Meulewaeter
lotte.meulewaeter@g-o.be
Beleidscoördinator
Kris Vranken
kris.vranken@g-o.be
Aanspreekpunt vragen over regelgeving
​Marianne De Paduwa
marianne.de.paduwa@g-o.be
​Beleidsondersteuner onderwijs-welzijn
Afdeling Beleid & Belangenbehartiging
​Sigrid De Vuyst
sigrid.de.vuyst@g-o.be
​Beleidsondersteuner CLB
Afdeling Beleid & Belangenbehartiging
​Tess Vanderlinden
tess.vanderlinden@g-o.be
Beleids- en kwaliteitszorgmedewerker

TEAM SYSTEMEN

Het team systemen werkt organisatie-ondersteunend. Dit omvat de dienstverlening binnen de pijlers systemen en structuren zoals logistieke en procedurele ondersteuning. Het team draagt bij tot de operationalisering van de missie en visie van de POC en de realisatie van de Poolstervisie van het GO!.

Medewerker Specifieke taken
Peter Smets
peter.smets@g-o.be
Aanspreekpunt financieel & personeelsbeheer
Daisy Gelaude
daisy.gelaude@g-o.be
Aanspreekpunt aanbod POC & deelnemersadministratie

Katrien De Keyser
katrien.de.keyser@g-o.be
Aanspreekpunt flankerend aanbod
Aanspreekpunt mediatheek & documentatie
​Tess Vanderlinden
tess.vanderlinden@g-o.be
Beleids- en kwaliteitszorgmedewerker
Jo Lochy
jo.lochy@g-o.be
Aanspreekpunt ICT- ondersteuning POC en CLB's

TEAM CENTRUMOVERSTIJGENDE SAMENWERKING

De medewerkers van dit team werken centrum- en/of netoverstijgend. Op dit moment bestaat dit uit de projecten PRIO (ICT-project binnen de GO! CLB) en Onderwijskiezer (een netoverstijgend initiatief).


Medewerker Specifieke taken
Dominique Veulemans
dominique.veulemans@clbbrussel.be
Projectleider Onderwijskiezer
Jo Lochy
jo.lochy@g-o.be
Medewerker PRIO
Aanspreekpunt ICT- ondersteuning POC en CLB's
Bruno Devos
bruno.devos@clbbrussel.be
Medewerker PRIO
Medewerker Onderwijskiezer
Thomas Schadron
thomas.schadron@go-clbprisma.be
Medewerker PRIO
Aanspreekpunt website go-clb.be

De medewerkers van het netoverstijgende project CLBch@t (en blended hulp) worden tewerkgesteld via de POC GO!. Zij vormen evenwel een autonoom team en worden aangestuurd door de stuurgroep CLBch@t.


KERNTEAM

Via het KERNTEAM wordt de verbinding tussen de verschillende teams, de interne POC-werking en de samenwerking met het GO! en het Samenwerkingsverband GO! CLB verzekerd.

Medewerker Rol in de organisatie
Inge Van Trimpont
inge.van.trimpont@g-o.be
Directeur POC
Verbinding met GO! interne beleidsvoering
Lotte Meulewaeter
lotte.meulewaeter@g-o.be
Beleidscoördinator
Verbinding met netoverstijgende samenwerking
Verbinding met samenwerkingsverband GO! CLB
Tom Thielemans
tom.thielemans@g-o.be
Coördinator team professionaliseren & begeleiden
Team centrumontwikkeling
​Stefanie Pieters
stefanie.pieters@g-o.be
​Pedagogisch adviseur PBD CLB
​Tess Vanderlinden
tess.vanderlinden@g-o.be
Beleids- en kwaliteitszorgmedewerker