Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Werken bij de POC

​Opdracht POC GO!

De Permanente Ondersteuningscel GO! biedt netgebonden ondersteuning aan de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De POC heeft als opdracht de professionalisering van de personeelsleden van de CLB te versterken in afspraak met de Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD). Zij biedt hiertoe alle CLB-medewerkers de mogelijkheden om zich zelfstandig en permanent professioneel te volmaken zodat zij hun klanten kwalitatieve hulp kunnen bieden. Zij wil die hulpbronnen aanbieden waarmee deze personeelsleden als mens en als professioneel kunnen groeien, zich ontwikkelen, veranderen: kortom leren.

Dit gebeurt via vorming (vooral van nieuwe personeelsleden), coaching en intervisie, methodologische informatiebemiddeling, publicaties en de ontwikkeling van een website.

Om deze specifieke opdracht te kunnen waarmaken moeten de personeelsleden van de POC (technisch personeel) beschikken over volgende competenties/ervaring: 

  1. Grondige kennis en inzicht in het CLB-decreet, in het bijzonder betreffende de realisatie van de strategische doelstellingen van de CLB-werking
  2. Inzicht en ervaring/vaardigheden in het zelfstandig ontwikkelen enbegeleiden van professionaliseringsinitiatieven voor CLB medewerkers. Inzicht en ervaring/vaardigheden in het begeleiden van veranderingstrajecten in CLB's.
  3. Ervaring betreffende studie- en/of onderzoekswerk en betreffende het werken met projecten. Beschikken over de nodige redactionele vaardigheden om die informatie op een efficiënte wijze te communiceren
  4. Bereidheid tot permanente bijscholing in functie van de professionele uitwerking van het eigen ambt.


Tijdelijke aanstellingen in wervingsambten


Tijdelijke aanstellingen in statutaire wervingsambten in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dienen te gebeuren volgens de bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991.

In de POC is tijdelijke aanstelling mogelijk in volgende ambten:

  • Psycho-pedagogisch consulent
  • Maatschappelijk werker
  • Paramedisch werker
  • Arts
  • Administratief medewerker

Kandideren voor een tijdelijke aanstelling of een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het schooljaar 2022-2023 kan tot en met 14 juni 2022. 
De aanvraagformulieren vind je onderaan deze pagina.

Kandidaten moeten er rekening mee houden dat de POC slechts over een beperkte omkadering beschikt. De mogelijkheden voor tijdelijke aanstelling binnen de POC zijn dus eerder beperkt.

De actuele functiebeschrijvingen kan je steeds opvragen bij de POC.
Jouw contactpersoon

Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel