Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Missie en visie

poolster poc.png

De POC+ GO! CLB wil in 2030 dé inspirerende en innoverende referentie zijn in de lerende community van de GO! CLB.
We willen daarbij:

  • inspireren en uitdagen;
  • innoveren door een brug te slaan tussen evidence-based inzichten en de CLB-praktijk;
  • de lerende community van de GO! CLB’s verder uitbouwen en versterken door een wendbaar en flexibel aanbod dat inspeelt op de noden van de CLB’s in een maatschappij in voortdurende verandering;

met als finaal doel bijdragen tot de ontwikkeling van de lerende, door het optimaliseren van de leerlingenbegeleiding in het CLB en de realisatie van ons PPGO!

We groeien richting onze poolster…

  • vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid om de GO! CLB en CLB-medewerkers te ondersteunen;
  • via twee -onlosmakelijk verbonden- pijlers: Professionaliseren en Beleid en Belangenbehartiging;
  • met volgende richtinggevende waarden: transparant, authentiek, verbindend, op maat, duurzaam en constructief kritisch;
  • en houden hierbij rekening met maatschappelijke tendensen en evoluties, waaronder digitalisering, diversiteit, …

In de visietekst hieronder kan je uitgebreid lezen hoe POC+ dit heel concreet uitwerkt.


Documenten

Jouw contactpersoon

Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel