Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Volwassenenonderwijs

Laatste update: 10/03/2023


03/03/2023 – Definitieve goedkeuring m.b.t. wijzigingsbesluit rond indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor een aantal studiegebieden

 

Op 3 maart 2023 werd het wijzigingsbesluit definitief goedgekeurd, na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State. Dit betekent dat er vanaf 1 februari 2023 een actualisering en uitbreiding van het aanbod secundair volwassenenonderwijs is binnen de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw. Er gelden 19 nieuwe opleidingsprofielen op basis van erkende beroepskwalificaties. Verschillende van deze opleidingen leiden dan in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal van deze nieuwe opleidingen zijn bepaalde modules in een verkorte of verlengde duur mogelijk in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep.

Tot slot wordt ook de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden, uitgebreid. De wijziging van de regelgeving betreft de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw


17/01/2023 - Onderhandelingen in SC X m.b.t. wijzigingsbesluit rond de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor een aantal studiegebieden

Op 17 januari werden de onderhandelingen m.b.t het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw afgerond. Hierna wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

13/01/2023 - Eerste principiële goedkeuring van het wijzigingsbesluit rond de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor een aantal studiegebieden

Op 13 januari 2023 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw een eerste keer principieel goedgekeurd. Je kan het document onderaan deze pagina terugvinden.

In dit besluit staat een actualisering en uitbreiding van 19 opleidingsprofielen van het secundair volwassenenonderwijs binnen de studiegebieden administratie, auto, Europese hoofdtalen, lichaamsverzorging, maritieme diensten, mechanica-elektriciteit en ruwbouw op basis van erkende beroepskwalificaties. Verschillende van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding Aanvullende Algemene Vorming tot een diploma secundair onderwijs. Voor een aantal van deze nieuwe opleidingen zijn bepaalde modules in een verkorte of verlengde duur mogelijk in functie van een aanbod op maat van de heterogene doelgroep. Tot slot wordt ook de lijst van opleidingsprofielen die duaal georganiseerd kunnen worden, uitgebreid.


Jouw contactpersoon

Lucie Fieuw

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel