Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vlaamse toetsen

Laatste update: 17 januari 2024$

12 januari 2024 - Ontwerpbesluit over de organisatie van de Vlaamse toetsen - definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering 

De Vlaamse Regering heeft het besluit over de organisatie van de Vlaamse toetsen goedgekeurd na het advies door de Raad van State. Het besluit regelt organisatorische zaken die nodig zijn voor het goede verloop van de Vlaamse toetsen en voor de uitoefening van het recht op inzage.  

De documenten kunnen geraadpleegd worden via volgende linken: nota aan en besluit van de Vlaamse Regering en advies van Raad van State 


17 november 2023 - Voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van de Vlaamse toetsen - Tweede principiële goedkeuring met het oog op de adviesvraag aan de Raad van State 
De Vlaamse Regering gaf haar tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit over de organisatie van de Vlaamse toetsen. De Vlaamse Minister, bevoegd voor Onderwijs en Vorming, wint nu het advies in van de Raad van State, met het verzoek dit advies mee te delen binnen de 30 dagen. 

11 oktober 2023 – voorontwerp besluit organisatie Vlaamse toetsen – onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond 
Na onderhandeling van het voorontwerp van besluit in Sectorcomité X, heeft het GO! een protocol van akkoord gegeven. 
Vanuit de wens om de uitrol zo sterk mogelijk te maken, hebben we in ons protocol gevraagd dat de overheid alle aspecten van de uitrol juridisch sluitend te maken en om de leerlingenvragenlijsten zo op te stellen dat ze maximaal gericht zijn op het contextualiseren van de resultaten op de Vlaamse toetsen.
De inhoud van het besluit en het integrale protocol van akkoord kan je nalezen in Op Stapel 2023-20.
15 september 2023 – voorontwerp besluit organisatie Vlaamse toetsen  - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering 
De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de organisatie van de Vlaamse toetsen. De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde. Het besluit regelt een aantal organisatorische zaken nodig voor het goede verloop van de Vlaamse toetsen en voor de uitoefening van het recht op inzage. De toetsen worden op een zo gestandaardiseerd mogelijke manier afgenomen om de validiteit van de resultaten te garanderen.  
Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Het wordt ook voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.
Via volgende linken kan je de documenten nalezen; het voorontwerp van besluit en de nota aan de Vlaamse regering.

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel