Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vlaamse toetsen

Vorig schooljaar keurde het Vlaams parlement definitief het decreet goed betreffende de Vlaamse toetsen. Dit decreet verankert de Vlaamse toetsen in het decreet basisonderwijs, in de Codex Secundair Onderwijs en in het kwaliteitsdecreet. Het decreet bepaalt dat deelname eraan verplicht is, regelt de uitzonderingen op deze verplichting, regelt het doel van de Vlaamse toetsen en bepaalt voor welke einddoelen ze gaan ingezet worden.

Met de goedkeuring van dit decreet is het beleidsproces afgerond en nemen de collega’s van de afdeling NeO en de PBD de verdere ondersteuning van de scholen op. Deze beleidspagina verdwijnt en alle verdere ondersteunende informatie over de Vlaamse toetsen vanuit de afdeling NeO betreffende het basisonderwijs en het secundair onderwijs, kan je vanaf nu op een andere locatie op GO!pro vinden. Ook de collega’s van de pedagogische begeleidingsdienst helpen je graag verder.

Laatste update: 18 september 2023
15 september 2023 – voorontwerp besluit organisatie Vlaamse toetsen  - eerste principiële goedkeuring door Vlaamse regering 
De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over de organisatie van de Vlaamse toetsen. De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde. Het besluit regelt een aantal organisatorische zaken nodig voor het goede verloop van de Vlaamse toetsen en voor de uitoefening van het recht op inzage. De toetsen worden op een zo gestandaardiseerd mogelijke manier afgenomen om de validiteit van de resultaten te garanderen.  
Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Het wordt ook voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.
Via volgende linken kan je de documenten nalezen; het voorontwerp van besluit en de nota aan de Vlaamse regering.

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel