Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijsinternaten

Het decreet onderwijsinternaten is reeds enige tijd goedgekeurd door het Vlaams parlement en dus al van kracht. Aangezien het beleidsproces ten einde is, werd de informatie over het afgelopen beleidsproces op deze pagina overgenomen door de collega's van de afdeling NeO die u verder gaan ondersteunen bij de implementatie van dit decreet. Verdere informatie kan je vinden via deze link. Ook bij de collega's van de pedagogische begeleidingsdienst kan je voortaan terecht voor ondersteuning. 


Laatste update: 28 februari 2024
23 februari 2024 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het afsprakenkader en ondersteuningsplan voor jongeren die in het kader van de jeugdhulpverlening in een onderwijsinternaat verblijven - voor advies naar Raad van State 

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gehecht aan het besluit over het afsprakenkader en ondersteuningsplan dat opgesteld wordt voor jongeren die in kader van de jeugdhulpverlening verblijven in een onderwijsinternaat. Het besluit regelt de wijze waarop het afsprakenkader en ondersteuningsplan opgesteld wordt, wie hierbij betrokken wordt, wat de minimale inhoud is en wie het afsprakenkader en ondersteuningsplan moet ondertekenen. Het afsprakenkader en ondersteuningsplan zijn het resultaat van een kwaliteitsvol traject dat gelopen wordt met de jongere, zijn ouders, het onderwijsinternaat, jeugdhulpaanbieders en desgevallend de jeugdrechter en de sociale dienst jeugdrechtbank.  

Je vindt meer info in de nota aan en het besluit van de Vlaamse Regering. 

Over dit besluit wordt nu advies ingewonnen van de Raad van State. 


26 januari 2024 - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2024 aan verschillende organisaties in het raam van de samenwerkingsverbanden ‘1 gezin, 1 plan’ - definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 

In het kader van de samenwerking tussen de onderwijsinternaten en Welzijn voor kinderen en jongeren die vanuit een verontrustende opvoedingssituatie in het onderwijsinternaat verblijven, is er een samenwerking opgezet met  1 gezin, 1 plan. Doel van deze samenwerking is de jeugdhulp zo dicht mogelijk bij de natuurlijke context van kinderen en jongeren te brengen en zo preventief te werken om meer ingrijpende jeugdhulp te vermijden. Hiertoe worden aan de 1 gezin, 1 plan regio's subsidies gegeven om deze samenwerking uit te rollen. In het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2024 aan verschillende organisaties in het raam van de samenwerkingsverbanden ‘1 gezin, 1 plan’ wordt het legistieke kader daartoe vastgelegd.