Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijsinternaten

Het landschap van verblijf wordt grondig hertekend. De verouderde regelgeving voor de internaten van het gewoon onderwijs maakt plaats voor een nieuw niveaudecreet voor de onderwijsinternaten

Dit nieuwe regelgevende kader wil een betere omkadering voor de onderwijsinternaten, de herwaardering van het ambt van de beheerder, professionaliseringmiddelen en de samenwerking met welzijn om zoveel mogelijk internen aan boord te houden van het onderwijsinternaat en meer ingrijpende jeugdhulp te vermijden. Deze maatregelen moeten de onderwijsinternaten in staat stellen om de kwaliteitsverwachtingen van het Referentiekader voor Internaatkwaliteit te realiseren.
 
19 december
Toelichting over de stand van zaken van het ontwerpdecreet

Het document kan u raadplegen onderaan deze pagina.

10 oktober 2022
Stand van zaken ontwerpdecreet voor onderwijsinternaten

Het document kan u raadplegen onderaan deze pagina.

Jouw contactpersoon

Marianne De Paduwa

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel