Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wees de stem, niet de echo

GO! Memorandum_Wees de stem, niet de echo_971x126px_DEF1.png

Met het GO! memorandum willen we na de verkiezingen in 2019 onze wensen voor, verwachtingen van en visie  op het onderwijs van de (nabije) toekomst duidelijk maken aan de nieuwe beleidsmakers.

Na het succes van de vorige keer, schrijven we dit memorandum opnieuw op basis van een participatief traject met leerlingen, ouders en GO! professionals. Onze kreet naar iedereen binnen ons net is dan ook: wees de stem, niet de echo!

Actief burgerschap in de praktijk dus.

Voorjaar 2018

Het voorjaar stond helemaal in het teken van het participatief traject voor het GO! memorandum '19.

21.550 leerlingen, cursisten, ouders en GO! professionals lieten hun stem horen in de bevragingen, de regionale pop-ups en het leerlingenparlement.
Wat een engagement, WOW!

Dit traject leverde een zeer rijke set aan adviezen en verwachtingen op, gericht aan zowel de nieuwe minister van onderwijs, als aan onze eigen GO! geledingen. Samen met een analyse van GO! visieteksten, decreten en protocols, onderzoeksrapporten, inzichten uit nationale en internationale beleidscontexten en een klankbordronde bij onze experten in het Huis van het GO!, kwamen we tot een selectie van speerpunten die we willen voorleggen aan de Vlaamse Overheid. Na validatie op de Raad eind juni, starten we met het schrijven van een krachtig memorandum.

Najaar 2018
Het memorandum wordt uiteindelijk afgewerkt op het Raadsseminarie in november. Net als in 2014, werken we van daar naar een sterk politiek statement in de vorm van ons GO! eisencahier.

Met de signalen die we opvingen met betrekking tot onze eigen werking (op niveau van de school, scholengroep en het Huis van het GO!) gaan we aan de slag bij de uitwerking van het nieuw strategisch plan.

Jouw contactpersoon

Beleidsteam

Beleid & Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel