Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! memorandum 2024

kompas.png

Laatste update: 30/03/2023

2024 wordt een jaar van verkiezingen: in mei van dat jaar kiezen we als burgers nieuwe Europese, federale en regionale parlementen, in oktober doen we dat ook nog eens voor nieuwe provincie-, gemeente- en districtsraden. 

In aanloop daartoe stelt het GO! gewoontegetrouw een memorandum op met beleidsaanbevelingen voor de toekomstige Vlaamse Regering.

Sinds 2014 kiest het daarbij bewust voor een participatieve aanpak. Dat komt erop neer dat de mensen die effectief instaan voor ons onderwijs ook zelf mee kunnen beslissen wat er in het memorandum terechtkomt. Tenslotte hebben beslissingen van de regering met betrekking op onderwijs toch vooral impact op onze scholen en andere onderwijsinstellingen zelf. 

Het is in het belang van onze scholen, van wie er werkt en wie er onderwijs volgt, dat zo'n memorandum goed onderbouwd is. Daarbij kan iedereen zijn steentje bijdragen: leerlingen, hun ouders, leerkrachten, directeurs en alle anderen die professioneel bij het onderwijs betrokken zijn. 

Samen kunnen we de koers van het toekomstige onderwijsbeleid van de Vlaamse Regering trachten te beïnvloeden. Een koers die ons leidt naar een sterk, kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind, elke jongere, elke cursist. Ons memorandum kan zo een kompas worden voor de komende regering.

Het participatietraject voor onderwijsprofessionals en ouders 

Fase voltooid: Aan de hand van een onlinebevraging in oktober 2022 vragen we ouders en onderwijsprofessionals om de onderwijsuitdagingen te benoemen. Waar liggen jullie wakker van? 

Fase voltooid: In november en december 2022 nodigden we directies en coördinatoren uit voor verdiepingsessies. We verdiepten de antwoorden uit de bevraging en zetten een eerste stap naar mogelijke oplossingen.  In totaal gingen zo 16 sessies door met professionals uit centra voor leerlingenbegeleiding, Raad van het GO!, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, kunstsecundair onderwijs, ouders, basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, de ondersteuningsnetwerken, CODI, DICO.

Fase voltooid:  Tijdens 5 regionale denkavonden in februari en maart 2023 verzamelden we beleidsaanbevelingen. GO! onderwijsprofessionals schreven aanbevelingen aan zes thematische gesprekstafels: de loopbaan van de onderwijsprofessional, infrastructuur, digitalisering & hybride leren, gelijke onderwijskansen, inclusieve leer- en leefomgeving, levensbeschouwelijke vakken.

Volgende stappen: 

Inspraak scholengroepen: van 17 april tot midden mei kunnen de scholengroepen een operationele kwaliteitstoets maken op de tussentijdse resultaten uit alle stappen van het GO! memorandum.

Het participatietraject voor leerlingen

Jongeren en kinderen uit alle scholen en onderwijsniveau's actief laten participeren in de ontwikkeling van het toekomstig onderwijs? Ja! Leerlingen mogen hun zegje doen, hun begeleiders krijgen ervaring in de kneepjes rond participatie en actief burgerschap! We zorgen ervoor dat het traject gekoppeld wordt aan relevante onderwijsdoelen. Wat gaan we doen...

Fase voltooid: Een online bevraging voor het basisonderwijs en secundair onderwijs waar alle leerlingen in elke school aan kunnen deelnemen. 

Een traject voor 120 leerlingenambassadeurs van het GO!. Deze 120 ambassadeurs vertegenwoordigen alle leerlingen. Ze worden ondergedompeld in een democratische proces waarbij hun stem impact heeft.

Fase voltooid: Tijdens een regionale workshop lijsten de leerlingen hun eisen op voor de school van de toekomst en wat ze verwachten van een nieuwe Vlaamse Overheid. Dit presenteren ze aan een groep onderwijsprofessionals.

Volgende stap: 

Op 17 april 2023 komen de leerlingenambassadeurs samen in het Vlaams Parlement voor een feestelijke afsluiter. Ze worden volksvertegenwoordiger voor een dag en stemmen over hun beleidsaanbevelingen!

Jouw contactpersoon

Elisabeth De Vleesschauwer

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel