Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! memorandum 2024

kompas.png

Laatste update: 19/02/2024

Het GO! memorandum 2024 – 2029 en het Eisencahier zijn klaar.

Op 1 februari werd het gelanceerd in het Vlaams Parlement.

Je kan het memorandum en het eisencahier 2024-2029 hier alvast inkijken. 

Wil je graag een papieren exemplaar hebben? Dan kan je een mailtje sturen naar communicatie@g-o.be


2024 wordt een jaar van verkiezingen: in mei van dat jaar kiezen we als burgers nieuwe Europese, federale en regionale parlementen, in oktober doen we dat ook nog eens voor nieuwe provincie-, gemeente- en districtsraden. 

In aanloop daartoe stelt het GO! gewoontegetrouw een memorandum op met beleidsaanbevelingen voor de toekomstige Vlaamse Regering.

Sinds 2014 kiest het daarbij bewust voor een participatieve aanpak. Dat komt erop neer dat de mensen die effectief instaan voor ons onderwijs ook zelf mee kunnen beslissen wat er in het memorandum terechtkomt. Tenslotte hebben beslissingen van de regering met betrekking op onderwijs toch vooral impact op onze scholen en andere onderwijsinstellingen zelf. 

Het is in het belang van onze scholen, van wie er werkt en wie er onderwijs volgt, dat zo'n memorandum goed onderbouwd is. Daarbij kan iedereen zijn steentje bijdragen: leerlingen, hun ouders, leerkrachten, directeurs en alle anderen die professioneel bij het onderwijs betrokken zijn. 

Samen kunnen we de koers van het toekomstige onderwijsbeleid van de Vlaamse Regering trachten te beïnvloeden. Een koers die ons leidt naar een sterk, kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind, elke jongere, elke cursist. Ons memorandum kan zo een kompas worden voor de komende regering.

Het participatietraject voor onderwijsprofessionals en ouders 

Fase voltooid: Aan de hand van een onlinebevraging in oktober 2022 vragen we ouders en onderwijsprofessionals om de onderwijsuitdagingen te benoemen. Waar liggen jullie wakker van? 

Fase voltooid: In november en december 2022 nodigden we directies en coördinatoren uit voor verdiepingsessies. We verdiepten de antwoorden uit de bevraging en zetten een eerste stap naar mogelijke oplossingen.  In totaal gingen zo 16 sessies door met professionals uit centra voor leerlingenbegeleiding, Raad van het GO!, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, kunstsecundair onderwijs, ouders, basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, de ondersteuningsnetwerken, CODI, DICO.

Fase voltooid:  Tijdens 5 regionale denkavonden in februari en maart 2023 verzamelden we beleidsaanbevelingen. GO! onderwijsprofessionals schreven aanbevelingen aan zes thematische gesprekstafels: de loopbaan van de onderwijsprofessional, infrastructuur, digitalisering & hybride leren, gelijke onderwijskansen, inclusieve leer- en leefomgeving, levensbeschouwelijke vakken.

Fase voltooid:  Inspraak scholengroepen: van 17 april tot midden mei kunnen de scholengroepen een operationele kwaliteitstoets maken op de tussentijdse resultaten uit alle stappen van het GO! memorandum. In april en mei werden deze tussentijdse resultaten ook vanuit een netbrede beleidsbril bekeken door collega's uit de verschillende afdelingen in het Huis van het GO!.

Fase voltooid: Een redactieteam schrijft gebaseerd op alle resultaten en feedback de aanbevelingen uit voor het GO! memorandum 2024. Deze tekst wordt voorgelegd aan de directieraad (12 juni) van de centrale diensten van het GO! en de managementraad (19 juni) met een afvaardiging uit het huis van het GO! en de scholengroepen. Tenslotte volgt de agendering op de Raad van het GO! van 7 juli 2023 voor een definitieve goedkeuring van de inhoud.

Fase voltooid: Tijdens de zomervakantie en in september gebeurt de copywriting en het visueel ontwerp van het GO! memorandum 2024 en het bijhorende eisencahier.

Fase voltooid:  In februari 2024 wordt het GO! memorandum 2024 gelanceerd.

memorandum denkavond zottegem.JPG

Het participatietraject voor leerlingen

Jongeren en kinderen uit alle scholen en onderwijsniveaus actief laten participeren in de ontwikkeling van het toekomstig onderwijs? Ja! Leerlingen konden ook hun zegje doen voor het GO! memorandum 2024 in schooljaar 2022 - 2023. Hun begeleiders kregen ervaring in de kneepjes rond participatie en actief burgerschap. We zorgden ervoor dat het traject gekoppeld werd aan relevante onderwijsdoelen. Wat hebben we gedaan...

Fase voltooid: Een online bevraging voor het basisonderwijs en secundair onderwijs waar alle leerlingen in elke school aan kunnen deelnemen. 

Fase voltooid: Een traject voor 120 leerlingenambassadeurs van het GO!. Deze 120 ambassadeurs vertegenwoordigen alle leerlingen. Ze worden ondergedompeld in een democratische proces waarbij hun stem impact heeft.

Fase voltooid: Tijdens een regionale workshop lijsten de leerlingen hun eisen op voor de school van de toekomst en wat ze verwachten van een nieuwe Vlaamse Overheid. Dit presenteren ze aan een groep onderwijsprofessionals.

Fase voltooid:  Op 17 april 2023 komen de leerlingenambassadeurs samen in het Vlaams Parlement voor een feestelijke afsluiter. Ze worden volksvertegenwoordiger voor een dag en stemmen over hun beleidsaanbevelingen!

Fase voltooid: De aanbevelingen van de leerlingen werden verwerkt en opgenomen in de tekst voor het GO! memorandum 2024.

Foto leerlingenparlement koepelzaal.jfif

Jouw contactpersoon

Elisabeth De Vleesschauwer

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel