Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gelijke onderwijskansen (GOK)

Kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan hangen nog steeds sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Trouw aan zijn pedagogisch project wil het GO! daarom nog meer inspanningen leveren om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te geven. Ons PPGO! maakt duidelijk dat elke leerkracht de opdracht heeft om aan gelijke kansen te werken en dat onze schoolteams daar borg voor staan.

De Vlaamse overheid geeft scholen bovendien de verantwoordelijkheid om hun eigen streefdoelen, indicatoren en tijdspaden te formuleren voor hun GOK-beleid, gebaseerd op de kwaliteitsverwachtingen uit het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (ROK). Diezelfde overheid zal er ook op toezien dat de middelen correct gebruikt worden.

In de geest van het strategisch plan willen we rond gelijke onderwijskansen meer gelijkgericht aan de slag gaan binnen ons net, een lerende en onderzoekende houding stimuleren rond gelijke onderwijskansen en rond de uitvoering van ons GOK-beleid ook partnerschappen aangaan met relevante externe actoren.

Aanbod

GOK-wijs

Om scholen te ondersteunen bij hun GOK-beleid hebben we een instrument ontwikkeld, GOK-wijs. Dit is gebaseerd op ROK-wijs en er wordt in detail ingegaan op de kwaliteitsverwachtingen rond gelijke kansen en er worden ook handvaten, instrumenten en vormingsmogelijkheden aangereikt.

GOK-wijs biedt ondersteuning en inspiratie aan scholen die hun GOK-beleid verder willen verdiepen en waar nodig herdenken en verbeteren. Met behulp van dit instrument worden onderwijsprofessionals zich ook bewuster van de bredere sociale achterstellingsmechanismen.

Bekijk GOK-wijs hier of in de materialenbank in de map kwaliteitsontwikkeling van de PBD in de GO! navigator

Dit instrument kwam tot stand via een participatief traject waarbij zowel interne als externe stakeholders werden betrokken. Focusgroepen met onderwijsprofessionals, academische partners en organisaties die de stem vertolken van de doelgroepen zelf werden betrokken. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat GOK-wijs een evidencebased en praktijkgericht instrument is geworden.

GOK-wijs wordt geïntegreerd in de bestaande begeleidingstrajecten en professionalisering van de pedagogische begeleidingsdienst. Daarnaast starten we vanaf eind oktober met een lerend netwerk rond GOK.

Heb je vragen over dit nieuw instrument, dan kan je terecht bij:

  • Lotje De Spiegeleer en Els Gallin voor begeleiding en professionalisering
  • Jan Fransen voor beleidsmatige aspecten en het GOK-beleid van het GO!
  • Katleen Janssens voor het lerend netwerk GOK


Documenten

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Katleen Janssens

teamcoördinator netbrede projecten onderwijslandschap en strategisch plan, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Jan Fransen

beleidsondersteuner thema's en onderhandelingen, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel