Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gelijke onderwijskansen (GOK)

Kansen van leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan hangen nog steeds sterk samen met het sociaal milieu waarin ze leven. Trouw aan het PPGO!, het pedagogisch project van het GO!, wil het GO! daarom nog meer inspanningen leveren om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te geven. Ons PPGO! maakt duidelijk dat elke leerkracht de opdracht heeft om aan gelijke kansen te werken en dat onze schoolteams daar borg voor staan.

Beleidsinitiatieven

28/10/2022
Raad van GO! keurt Visienota Schoolkostenbeleid goed

Jaar na jaar stijgen de onbetaalde facturen in scholen. De gemiddelde betaalachterstand groeit fors aan. Onderzoek van de laatste jaren leert ons dat verschillen in kosten tussen studierichtingen en scholen de gelijke toegang tot onderwijs bedreigen. Sociaaleconomische achtergrond is nog steeds een belangrijke barrière die de toegang tot bepaalde activiteiten zoals meerdaagse uitstappen belemmert. Kortom, er is nood aan deze nieuwe visie waarin we een aantal speerpunten aanhalen om te bepleiten naar de overheid toe, maar ook een aantal basisprincipes voor een proactief en preventief schoolbeleid rond schoolkosten die kunnen gehanteerd worden door scholen(groepen).

De visienota zal begin 2023 verspreid worden naar scholen(groepen).


Jouw contactpersoon

Elisabeth De Vleesschauwer

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel