Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

(Ortho)pedagogische modellen in 3e graad humane wetenschappen, welzijnswetenschappen en opvoeding en begeleiding

In de leerdoelen voor de 3de graad humane wetenschappen, welzijnswetenschappen en opvoeding en begeleiding, wordt van jou als leraar verwacht dat je samen met je leerlingen  inzicht verwerft in pedagogische en/of orthopedagogische modellen en hun toepassing in de praktijk.

We bekijken in deze vorming opvoeding als een transactioneel proces binnen verschillende opvoedingsmilieus. Je zal leren hoe we concepten uit diverse opvoedkundige modellen kunnen gebruiken om opvoeding analytisch, integratief, systemisch en ecologisch te benaderen. Deze specifieke terminologie zal je in staat stellen om de kern van het pedagogische en orthopedagogische referentiekader te begrijpen.

Ik neem je in de eerste helft mee in mijn vertaling van verschillende klassieke modellen naar een dynamische visuele voorstelling. Ondermeer visies van Belsky, Kok, Ter Horst, Bronfenbrenner, Hellinckx, Bakker en Boszormenyi-Nagy komen aan bod. Dit vormt een (ortho)pedagogisch grondplan dat hulpverleners helpt om opvoedingssituaties veelzijdig te analyseren op micro, meso en macroniveau. Hierbij kan je risico- en beschermende factoren identificeren, zonder het overzicht en de nodige focus te verliezen. Daarna toon ik hoe je ook recentere visies in opvoedingsondersteuning en -begeleiding, zoals Nieuwe Autoriteit, kruispuntdenken en traumasensitief begeleiden, hieraan kan koppelen.

Vervolgens zullen we in het tweede deel de brug slaan tussen theorie en praktijk. Jullie krijgen kans om samen uit te proberen hoe je voorbeelden van opvoedingssituaties kan analyseren vanuit verschillende modellen en perspectieven, en hoe je oudere modellen kunt toepassen in de hedendaagse context. Deze vaardigheid zal je in staat stellen om theoretische kennis gericht toe te passen en een dieper inzicht te krijgen in de complexiteit van opvoeding in de hedendaagse wereld.

Ik reik dus concrete pedagogische vakterminologie, tools, werkvormen en casussen aan om gericht met je leerlingen aan de slag te gaan.

Praktisch

1
woensdag 20 november 2024, van 9u00 tot 16u00
(Ortho)pedagogische modellen in 3e graad

Webinar

Schrijf je individueel in
Individuele prijs: €120

Doelstellingen

 • Leraren leggen het relatieve verschil tussen pedagogiek en orthopedagogiek uit en illustreren dit met concrete voorbeelden.
 • Leraren leggen de betekenis en het specifieke perspectief van de hedendaagse (ortho)pedagogiek uit.
 • Leraren leggen belangrijke principes van pedagogiek en orthopedagogiek uit: opvoeding als transactioneel proces in meerdere opvoedingsmilieus en wederzijdse beïnvloeding op micro- meso en macroniveau
 • Leraren lichten belangrijke (ortho)pedagogische visuele modellen toe en illustreren de accenten die de modellen belichten met concrete voorbeelden, ondermeer van Belsky, Kok, Ter Horst, Bronfenbrenner, Hellinckx, Bakker en Boszormenyi-Nagy.
 • Leraren leggen uit hoe ook recentere visies zoals Nieuwe Autoriteit, kruispuntdenken en traumasensitief begeleiden in deze pedagogische analyse en advies kunnen betrokken worden.
 • Leraren passen de concepten vanuit meerdere modellen en de analyse vanuit een orthopedagogisch grondplan passend toe op diverse casussen van opvoedingssituaties.
 • Leraren stellen gerichte vragen in functie van verdere planmatige verkenning en analyse van diverse casussen van opvoedingssituaties.

Extra informatie

De theoretische inhoud van deze sessie en meer informatie over orthopedagogische theorie en praktijk, kan je uitgebreid vinden in het handboek met concreet werkmateriaal dat binnenkort verschijnt bij Owl Press:

Hendrickx, Véronique (2024) Orthopedagogiek. Een grondplan voor hulpverleners. ISBN 9789464946642

Pagina delen

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.