Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Meester in het signaleren, uitdagen en motiveren: excelleren van cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs

In het secundair onderwijs, met zijn diverse leraren, vakken en lesuren, is het identificeren van cognitief sterke leerlingen een uitdaging. We verkennen hoe we leerkenmerken onderscheiden van niet-cognitieve persoonskenmerken, en hoe we signalen van begaafdheid kunnen herkennen en diagnosticeren binnen het zorgcontinuüm, door gebruik te maken van verschillende bronnen.

Verrijking voor cognitief sterke leerlingen, samen met het inkorten van de leerstof (compacten), is essentieel maar complex in het secundair onderwijs vanwege de vele vakken en leraren. We leren hoe we compacten en/of een draaideurmodel kunnen toepassen, welke oefeningen geschikt zijn om te schrappen, en hoe we verrijkingsmateriaal kunnen selecteren.

Motivatie speelt een cruciale rol bij het voorkomen van onderpresteren bij begaafde leerlingen. We identificeren kenmerken van begaafde onderpresteerders, bieden preventieve aanpakken om onderpresteren te voorkomen, en bespreken interventies om de motivatie van deze leerlingen te herstellen, afhankelijk van hun profiel.

Praktisch

1
vrijdag 14 februari 2025, van 9u30 tot 16u00
Meester in het signaleren, uitdagen en motiveren: excelleren van cognitief sterk functionerende leerlingen in het secundair onderwijs

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

Doelstellingen

 • Deelnemers kunnen cognitief sterke leerlingen signaleren binnen de complexe structuur van het secundair onderwijs, door het onderscheiden van leerkenmerken en niet-cognitieve persoonskenmerken en het gebruik van diverse bronnen.

 • Deelnemers ontwikkelen vaardigheden om verrijking aan te bieden aan cognitief sterke leerlingen, inclusief het toepassen van compacten en/of een draaideurmodel, het selecteren van geschikte oefeningen om te schrappen, en het identificeren van passend verrijkingsmateriaal.

 • Deelnemers verwerven inzicht in de rol van motivatie bij het voorkomen van onderpresteren bij begaafde leerlingen, door het herkennen van kenmerken van begaafde onderpresteerders, het aanbieden van preventieve strategieën, en het selecteren van interventies om de motivatie te herstellen, afgestemd op het specifieke profiel van de leerling.

Lesgever

Cool Veerle

Veerle Cool heeft zich gedurende 25 jaar ingezet als zorgcoördinator voor het 1ste tot 6de middelbaar, waarbij ze zich richtte op het identificeren van talenten en behoeften van jongeren, los van eventuele leer- of ontwikkelingsstoornissen. Met expertise in diverse gebieden zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS en meer, fungeerde ze als een bruggenbouwer tussen leerling, ouders, leerkrachten en het lesgebeuren. Als partner van Hoogbloeier® werkt Veerle aan het zelfbeeld, welzijn en ontwikkeling van begaafde kinderen en jongeren, met een focus op het ontplooien van hun talenten in hun eigen tempo.

Pagina delen

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.