Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Een positief werkgeversimago realiseren

GO_banner_VDAB_1266x300px_NL.png
Het realiseren van een positief werkgeversimago doe je stapsgewijs. De algemene principes zijn:
  1. Kies een duidelijk profiel;
  2. Communiceer enthousiasmerend in je berichten. Zo ziet en voelt de lezer hoe fijn het is bij jou op school, scholengroep of in de instelling;
  3. Kies de juiste timing van communiceren;
  4. Kies de juiste media (afhankelijk van de lokale context).
Door in te zetten op een positief werkgeversimago kan je twijfelende kandidaten over de streep halen om voor jou als werkgever en het GO! als sterk merk te kiezen. 

Het GO! als sterk merk doet dienst als hefboom

Een sterk werkgeversmerk dat uitstraalt vanuit het GO! als net kan jou hierbij helpen. Wanneer het GO! naar partners trekt (zoals lerarenopleiders), of specifieke doelgroepen tracht te activeren (zoals zij-instromers), dan gebeurt dit idealiter vanuit een gezamenlijk aanbod, nl. een overtuigend en aantrekkelijk merk, zowel in woord als in beeld. Dit 'employer brand' verbindt alle GO! acties rond het lerarentekort tot een sterk en in het oog springend geheel.

Uiteraard is ook de regionale context zeer belangrijk bij werkgeverscommunicatie. Het is tenslotte jouw school of instelling die aanwerft als onderdeel van een scholengroep die zich soms in meer of mindere mate mee kan profileren vanuit specifieke sterktes. Het GO! werkgeversmerk kan dan ook verfijnd worden vanuit de specifieke situatie van de scholen(groepen) (branded house). 

Om alvast een laagdrempelig duwtje in de rug te geven, staat de #fieroponsGO-community en het bijbehorende materiaal klaar voor jou. Gebruik GO! hashtags in je communicatie en word lid van de GO! community. Zo realiseren we samen alvast een gemeenschap vol fiere GO!'ers van de Westhoek tot Limburg. Je leest er alles over op GO! pro.


Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel