Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijsniveaus en -vormen

​Het Vlaamse onderwijslandschap is ingedeeld in een aantal onderwijsniveaus en onderwijsvormen. Per niveau voorziet de overheid bepaalde minimumdoelen die of bereikt of nagestreefd moeten worden. Dit zijn ofwel ontwikkelingsdoelen of eindtermen.

  • Hoe zit dat met de instapdagen in het kleuteronderwijs? Is dat ook zo voor het buitengewoon basisonderwijs?
  • Wie zorgt voor de leerplannen?
  • Wat met inclusief onderwijs en het M-decreet?
  • Deeltijds leren en werken, hoe verloopt dat?
  • Kun je ook leren als volwassene?

De antwoorden hierop worden in een laagdrempelige vorm herwerkt in het voorjaar 2022. Wordt vervolgd!