Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Voorschot op wedde, wachtgeld of pensioen

Bij niet tijdige uitbetaling van de wedde, het wachtgeld of pensioen kan de Sociale Dienst na overleg met het bestuursorgaan een voorschot toekennen.
 
Het bedrag en de terugbetalingstermijn wordt door het bestuursorgaan bepaald en vastgelegd in een schriftelijk contract tussen de Sociale Dienst en de rechthebbende.
 
Bij niet naleving van het contract zal de Sociale Dienst juridische stappen ondernemen.
 
Procedure:
  • Het aanvraagformulier SD1 volledig invullen
  • De nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat de rechthebbende aanspraak kan maken op de wedde, het wachtgeld of het pensioen (dit kan door PDOS, RL- document, …) overmaken. 
  • terugbetaalgarantie onderwijsinstelling