Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Renteloze lening

De Sociale Dienst kan een renteloze lening toestaan van maximaal 5 000 euro.
 
De lening kan aangevraagd worden voor uitzonderlijke, onvoorziene kosten waarbij de sociale noodzaak aangetoond kan worden. Het bestuursorgaan behandelt ieder dossier individueel en in eer en geweten.

Voor elke aanvraag van renteloze lening wordt een huisbezoek gepland. We betalen de lening niet uit in cash aan de aanvrager. Het geld dient om het onderwerp van de lening rechtstreeks te financiëren.
 
De rentoloze lening wordt niet toegestaan bij een loonbeslag van overheidswege.
In geval van veelvuldige schulden wordt er doorverwezen naar schuldbemiddeling.
 
De termijn en het maandelijks af te lossen bedrag wordt in een schriftelijk contract tussen de Sociale Dienst en de rechthebbende bepaald. De terugbetalingstermijn bedraagt maximaal 60 maanden.
 
Bij niet naleving van het contract zal de Sociale Dienst juridische stappen ondernemen.
 
De aanvrager werkt minstens zes maanden voor het GO! op het moment van de aanvraag en wordt betaald door het GO! of de scholengroep.

 
Procedure:  
  • aanvraagformulier SD1 volledig invullen
  • motivatie sociale noodzaak renteloze lening
  • offerte of factuur van de kosten
  • kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
  • netto maandinkomen gezin
  • voorstel van afbetalingsplan