Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Renteloze lening

De Sociale Dienst kan een renteloze lening toestaan van maximaal 5 000 euro.
 
De lening kan aangevraagd worden voor uitzonderlijke, onvoorziene kosten waarbij de sociale noodzaak aangetoond kan worden.
De Raad van Bestuur behandelt ieder dossier individueel en in eer en geweten.
 
De rentoloze lening wordt niet toegestaan bij een loonbeslag van overheidswege.
 
De termijn en het maandelijks af te lossen bedrag wordt in een schriftelijk contract tussen de Sociale Dienst en de rechthebbende bepaald. De terugbetalingstermijn bedraagt maximaal 36 maanden.
 
Bij niet naleving van het contract zal de Sociale Dienst juridische stappen ondernemen.
 
De aanvrager werkt minstens zes maanden voor het GO! op het moment van de aanvraag en wordt betaald door het GO! of de scholengroep.

 
Procedure:  
  • aanvraagformulier SD1 volledig invullen
  • motivatie sociale noodzaak renteloze lening
  • offerte of factuur van de kosten
  • kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
  • netto maandinkomen gezin
  • voorstel van afbetalingsplan