Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen

In deze categorie kan de rechthebbende terecht voor:
  • renteloze lening
  • voorschot op wedde, wachtgeld of pensioen
  • overlijdensvergoeding voor contractuelen of tijdelijken