Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Tegemoetkomingen in verhouding tot het inkomen

Het recht en de grootte van deze tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van het inkomen, de lasten en de gezinstoestand. Dit kader is bepaald door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 
  • Medische kosten
  • sociale vakanties en GWP kinderen tot 18 jaar
  • Pensioen-, geboorte- en adoptiepremie