Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

medisch dossier

Het dossier is volledig als het volgende documenten bevat:

 • Onderstaand SD1 formulier volledig invullen, handtekenen en opsturen met
 • Loon/pensioen fiche man en vrouw - netto maandelijks
 • Bewijs maandelijkse huur of maandelijkse afbetaling hypothecaire lening
 • Laatste aanslagbiljet van financiën (volledig)
 • Originele ambulante facturen van ziekenhuisopname of de afrekening van de hospitalisatieverzekering - kopies van facturen worden nooit aanvaard.
 • Bij een hospitalisatie met overnachting wordt de eventuele hospitatlisatieverzekering mee in rekening genomen. Hiervoor hebben wij een overzicht van de betaalde premies nodig + bewijs hospitalisatie
 • Originele facturen medische kosten
 • Lijst apotheek met aankopen op voorschrift voor alle gezinsleden ten laste met vermelding van MAF 
 • Lijst kwijtingen van de mutualiteit voor alle gezinsleden ten laste, met vermelding van MAF
 • Desgevallend bewijs invaliditeit van minimaal 66%
 • Premie hospitalisatieverzekering indien ziekenhuisopname
 • Voor een bril is steeds een origineel voorschrift van de oogarts nodig