Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bestuur

De vzw Sociale Dienst voor Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs werd op 22 november 1995 gesticht.
 
Het beheer van de vzw Sociale Dienst berust bij de leden van de Algemene Vergadering en het dagelijks bestuur wordt waargenomen door het bestuursorgaan.

Voor de periode november 2019 tot november 2026 is de samenstelling als volgt:
voorzitter: Koen De Backer
ondervoorzitter: Dries Vandermeersch
secretaris: Wilfried Reyskens
Penningmeester: Marc Borremans
leden: Nele Boghe, Pascal Claessens, Bart De Breucker, Sofie Christiaens