Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Werkplekleren in Vlaanderen sinds 1 september 2018

Werkplekleren kan men omschrijven als een actief en constructief leerproces, dat steunt op ervaring en plaatsvindt in een echte arbeidssituatie met de werkelijke problemen uit de (toekomstige) arbeidspraktijk als leerobject.

De scholengroep beschikt als werkgever over verschillende stageformules om een laagopgeleide werkzoekende praktijkervaring aan te bieden zodat hij de nodige competenties verwerft.

Afhankelijk van de vorm heb je als werkgever een aantal voordelen.

De belangrijkste vormen zijn :

  • Individuele beroepsopleiding (IBO): een formule waarbij de werkgever de werkzoekende opleidt met steun van de VDAB, gevolgd door een aanwervingsplicht. Het is een oplossing voor vacatures waarvoor de werkgever geen geschikte kandidaat vindt. Meer info in de aparte rubriek;
      
  • Opleidingsstage: je biedt een cursist die een beroepsopleiding volgt bij de VDAB de kans om een stage te doen in een echte werkomgeving. Er wordt tussen de werkgever, VDAB en de cursist een opleidingsstageovereenkomst gesloten. De opleidingsstage duurt maximum 6 maanden en bedraagt maximaal de helft van de totale opleidingsduur. Bij een vroegtijdige beëindiging is er geen vergoeding verschuldigd. De cursist ontvangt na afloop een attest met daarin de verworven competenties;

  • Beroepsinlevingsstage: via een beroepsinlevingsstage (BIS) kan de stagiair een betaalde stage bij je lopen.
    De BIS is gericht op het versterken en/of aanleren van technische competenties op een werkvloer alsook het opdoen van werkervaring. Je hoeft geen loon of RSZ te betalen. Je betaalt enkel een stagevergoeding volgens een wettelijk minimum.

        

Meer informatie

VDAB werken en leren

Jouw contactpersoon

Bart Pauwels

beleidsmedewerker, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Lesley De Cock

themaspecialist, Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel