Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Opleiding voor het ambt van technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder = opleiding TIC schooljaar 2022-2023

 

Kandidaten kunnen op 2 manieren tot de opleiding worden toegelaten:

1. Kandidaten die tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! nemen contact op met de Algemeen directeur van hun scholengroep i.v.m. de inschrijvingsmodaliteiten.

De Coördinatie-raad van Algemeen directeurs verdeelt de 70 beschikbare opleidingsplaatsen over de Scholengroepen. Het is de bevoegdheid van de Scholengroep om vanuit de talentenwerf kandidaten te selecteren voor de hen toegewezen plaatsen. Uitgebreide informatie hierover kan je nalezen in de oproep opleiding technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder 'instroom vanuit scholengroep'.

Indien de kandidaat door de Scholengroep is geselecteerd kan hij/zij hier inschrijven.

Raadpleeg hiervoor zeker ook het sjabloon 'eindrapport talentenwerf' (word-document) zodat alle nodige documenten om te uploaden ter beschikking zijn.

Volgens de oproep kan je je kandidatuur vanuit de scholengroep inzenden tot en met 30 juni 2022. 

2. Kandidaten die pedagogisch personeelslid zijn van de pedagogische diensten van het GO! en personen die niet tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! kunnen de toelatingscriteria en de inschrijvingsmodaliteiten raadplegen in de oproep opleiding technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder of hoofdopvoeder 'vrije instroom'.

De selectie van deze kandidaten gebeurt op basis van de toelatingscriteria en de evaluatie van een schriftelijke paper met mondelinge toelichting.

De opdracht voor deze paper is terug te vinden in bovenvermeld document en moet samen met de kandidatuurstelling worden ingeleverd.

Kandideren vanuit de vrije instroom kan tot en met 17 juni 2022

De kandidaten worden voor de mondelinge toelichting verwacht in het Huis van het GO! op 22 of 24 juni 2022. Het exacte uur wordt via mail zo snel mogelijk na 17 juni meegedeeld.

Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingscriteria dan kan hij/zij hier inschrijven.

Raadpleeg hiervoor zeker eerst de oproep en het sjabloon 'opdracht schriftelijke paper' (word-document) zodat alle nodige documenten om te uploaden ter beschikking zijn.

 

Het referentiedocument voor iedereen, die bij de opleiding betrokken is, is de 'algemene regeling opleiding technisch adviseur (coördinator), internaatbeheerder/hoofdopvoeder, coördinator centrum deeltijds beroeps secundair onderwijs'. Deze algemene regeling omvat een uitgebreide toelichting bij de oproepen.


Meer informatie over de GO! opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten kun je inwinnen bij:

  • Kristel Vandermolen
    voor de opleiding (adjunct-)directeur en coördinator CLB
    0496 75 42 17
  • Els Gallin 
    hoofdadviseur PBD-GO! - algemene informatie
    0479 90 87 98