Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Kandideren voor de opleiding (adjunct-)directeur en coördinator CLB schooljaar 2022-2023


Kandidaten kunnen op 2 manieren tot de opleiding worden toegelaten:

1. Kandidaten die tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! nemen contact op met de Algemeen directeur van hun scholengroep i.v.m. de inschrijvingsmodaliteiten.

De Coördinatie-raad van Algemeen directeurs verdeelt de 100 beschikbare opleidingsplaatsen over de Scholengroepen. Het is de bevoegdheid van de Scholengroep om vanuit de talentenwerf kandidaten te selecteren voor de hen toegewezen plaatsen. Uitgebreide informatie hierover kan je nalezen in de oproep opleiding (adjunct-)directeur 'instroom vanuit scholengroep'.

Indien de kandidaat door de Scholengroep is geselecteerd kan hij/zij hier inschrijven.

Raadpleeg hiervoor zeker eerst de oproep opleiding (adjunct-)directeur 'instroom vanuit scholengroep' en het sjabloon 'eindrapport talentenwerf' (word-document) zodat alle nodige documenten om te uploaden ter beschikking zijn.

Conform de oproep kan je je kandidatuur vanuit de scholengroep inzenden tot en met 30 juni 2022.  

2. Kandidaten die pedagogisch personeelslid zijn van de pedagogische diensten van het GO! en personen die niet tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! kunnen de toelatingscriteria en de inschrijvingsmodaliteiten raadplegen in de oproep opleiding (adjunct-)directeur 'vrije instroom'.

De selectie van deze kandidaten gebeurt op basis van de toelatingscriteria en de evaluatie van een schriftelijke paper met mondelinge toelichting.

De opdracht voor deze paper is terug te vinden in bovenvermeld document oproep opleiding (adjunct-)directeur 'vrije instroom' en moet samen met de kandidatuurstelling worden ingeleverd.

Inschrijven vanuit de vrije instroom kan conform de oproep tot en met 17 juni 2022. 

De kandidaten worden voor de mondelinge toelichting in het Huis van het GO! verwacht op 22 of 24 juni 2022. Het exacte uur en de deelnamelink worden via mail enkele dagen na 17 juni meegedeeld.

Indien de kandidaat voldoet aan de toelatingscriteria dan kan hij/zij hier inschrijven.

Raadpleeg hiervoor zeker eerst de oproep opleiding (adjunct-)directeur 'vrije instroom' en het sjabloon 'opdracht schriftelijke paper' (word-document) zodat alle nodige documenten om te uploaden ter beschikking zijn.

 

Het referentiedocument voor iedereen, die bij de opleiding betrokken is, is de 'algemene regeling opleiding (adjunct-)directeur met addendum i.v.m. opleiding coördinator CLB'. Deze algemene regeling omvat een uitgebreide toelichting bij de oproepen. 

 

Meer informatie over de GO! opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten kun je inwinnen bij:

 • Kristel Vandermolen
  voor de opleiding (adjunct-)directeur en coördinator CLB
  0496 75 42 17
 • Daphné De Graeve  
  voor de opleidingen technisch adviseur (coördinator) en internaatbeheerder / hoofdopvoeder
  02 790 94 67
 • Els Gallin 
  hoofdadviseur PBD-GO! - algemene informatie
  0479 90 87 98