Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Opleidingen voor selectie- en bevorderingsambten

Een sterk team dankzij professionele opleiding

Lesgeven is een vak dat veel vaardigheden en kennis vraagt. Het verdient respect en aandacht. Onder meer in de vorm van professionele opleiding voor leidinggevenden en pedagogisch adviseurs.

Het GO! biedt collega's die zich daarvoor willen engageren, of als startend directeur, een leerpad aan in de vorm van volgende opleidingen.

  1. Een opleiding tot directeur, adjunct-directeur of coördinator CLB;
  2. Een opleiding tot technisch adviseur of technisch adviseur coördinator;
  3. Een opleiding tot internaatbeheerder of hoofdopvoeder van een internaat met permanente openstelling;
  4. Een opleiding tot coördinator van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (wordt niet afzonderlijk ingericht, geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via de opleiding (adjunct-)directeur);
  5. Een opleiding voor het behalen van het vormingsattest voor het ambt van pedagogisch adviseur.

Het zijn allemaal opleidingen waarvoor je een vormingsattest kunt behalen. Dat attest is decretaal vereist voor een aanstelling of toelating tot de proeftijd voor één van deze ambten. 

Opleiding (adjunct-)directeur en coördinator CLB

Wil jij kandideren voor de opleiding (adjunct-)directeur en coördinator CLB in het schooljaar 2021-2022? Je vindt alle informatie en de inschrijvingsmodaliteiten op deze pagina.

Andere opleidingen die in het schooljaar 2020 – 2021 worden georganiseerd

Voor meer informatie over de andere opleidingen die in het schooljaar 2020 – 2021 worden georganiseerd, kan je hieronder doorklikken. Deze opleidingen worden niet georganiseerd in het schooljaar 2021-2022.