Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Lessentabellen

In onderstaande documenten vind je ontwerpversies van lessentabellen per finaliteit voor de tweede en derde graad 1e leerjaar SO. De lessentabellen zijn richtinggevend. Het weergegeven aantal lesuren geeft het maximum aantal uren aan dat nodig is om de achterliggende onderwijsdoelen te realiseren en zegt verder niets over de eventuele organisatie van de lesweek.


In de volgende presentaties geven we een toelichting bij de lessentabellen.


Uitdovend scenario voor de derde graad, 1e leerjaar SO en de specialisatiejaren

In onderstaande documenten zijn de overzichtslijsten voor alle studierichtingen in het uitdovend scenario te raadplegen.


Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Stephanie Van Hoe

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel