Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplannen 2de graad SO

Leerplannen basisvorming 2de graad - 2023-2024

Hieronder vind je de leerplannen basisvorming voor de 2de graad vanaf schooljaar 2023-2024. We publiceren ze onder voorbehoud van goedkeuring van de eindtermen door het Vlaams Parlement. De bijbehorende lessentabellen vind je hier.

PBD-GO! organiseert infosessies om je wegwijs te maken in de nieuwe leerplannen. Meer informatie vind je hier.

Leerplannen specifiek gedeelte 2de graad - 2023-2024

Hieronder (bij Documentenvind je de ontwerpleerplannen voor het specifiek gedeelte van de 2de graad vanaf schooljaar 2023-2024. We publiceren ze onder voorbehoud van goedkeuring van de onderwijsdoelen door het Vlaams Parlement. De bijbehorende lessentabellen vind je hier

PBD-GO! organiseert infosessies om je wegwijs te maken in de nieuwe leerplannen. Meer informatie vind je hier.


Leerplannen onderwijskwalificatie 2 – 2023-2024

De leerplannen OK2 vervangen de standaardtrajecten voor deze leerlingen die vanaf het schooljaar 2023 – 2024 met een opleiding starten. De leerplannen zijn maximaal afgestemd met de opleidingsprofielen Buso 0V3. Documenten

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Stephanie Van Hoe

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel