Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gepersonaliseerd samen leren - Ons antwoord

 onderdelen_groot_03.png


WAT?

Gepersonaliseerd samen leren betekent dat we met élke lerende, binnen een sociale context, maximaal rendement nastreven op het vlak van leervermogen, leerwinst en leermotivatie.

HOE?

Dat verwezenlijken we met doelgerichte differentiatie in combinatie met het systematisch aanleren van zelfregulerende vaardigheden binnen een sociale context. We maken daarvoor gebruik van evidence-informed praktijken en een onderzoekende aanpak op school.

WIE?

Gepersonaliseerd samen leren kun je alleen realiseren met de actieve betrokkenheid van zowel de lerende, de leraar als het (school)beleid. Samenwerkingsverbanden binnen het GO! kunnen deze beweging versterken en versnellen.

DOEL?

Gepersonaliseerd samen leren vindt steeds plaats binnen de context van het curriculum. Het is een middel om de onderwijsdoelen te verwezenlijken met alle lerenden en gaat daar dus niet aan voorbij.