Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gepersonaliseerd samen leren - De 3 rollen

onderdelen_groot_24.png

Gepersonaliseerd samen leren zet de lerende in een actieve rol in het leerproces. Daartoe ontwikkelt hij de nodige zelfsturende vaardigheden. Dat omvat een gamma aan strategieën die hem helpen om zijn motivatie en positieve emoties tijdens het leren te behouden of te verbeteren. Het bevat ook vaardigheden die hem steeds beter in staat stellen om op een doeltreffende manier zijn werk en persoonlijk traject te plannen, te monitoren en te evalueren.

Leren blijft een sociaal gebeuren en de leraar een ankerpunt. Zelfsturende vaardigheden kunnen ook ingezet worden om samen leren succesvoller te laten verlopen. Zo zet de lerende, samen met de leraar of klasgroep, zijn planvaardigheden in, formuleren ze samen haalbare doelen, monitoren ze hun gezamenlijke en persoonlijke leerproces, stellen ze evaluatiecriteria op of sturen ze bewust hun motivatie bij.

Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de specifieke context van de lerende.

onderdelen_groot_26.png

Leraren spelen een cruciale rol binnen gepersonaliseerd samen leren. Ze nemen vlot, eventueel in co-teaching, de rol op van instructor, coach, model, mentor, evaluator, observator…

Leraren creëren authentieke en krachtige leeromgevingen waarbinnen differentiatie en het ondersteunen van zelfsturende vaardigheden centraal staan. Die ondersteuning bestaat bovenal uit expliciete instructie, modeling, scaffolding en oefening.

Een gedegen kennis van het curriculum stelt leraren in staat om de leervooruitgang van elke lerende te monitoren. Dat proces wordt geleidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid waar zowel de lerende, de leraar als het schoolteam samen de leervooruitgang bewaken en bijsturen. 

Binnen gepersonaliseerd samen leren neemt de leraar ook de rol van onderzoeker op om het effect van zijn handelen na te gaan en de aanpak desgewenst bij te sturen.

onderdelen_groot_28.png

Bij de implementatie van gepersonaliseerd samen leren is een schoolbrede aanpak noodzakelijk met een duidelijke visie omtrent zelfsturing, een lerende organisatiestructuur, een gericht professionaliseringsbeleid en gedeeld leiderschap. Kennisdeling uit praktijkervaring binnen het net geven een aanzienlijke meerwaarde.

Gepersonaliseerd samen leren legt een hoge druk op het micro-managen van uiteenlopende leerprocessen. Het digitaal ondersteunen en monitoren van die leerprocessen zorgt dat doelgericht leren transparant, beheersbaar en coachable wordt.

Naast het monitoren van leervooruitgang, zal ook de implementatie van gepersonaliseerd samen leren op schoolbeleidsniveau opgevolgd moeten worden in het kader van de interne kwaliteitszorg. Zowel klassiek als digitaal gegenereerde data kunnen het beleidsvoerend vermogen verhogen, onderwijsloopbaanbegeleiding sterker onderbouwen en planlastvermindering bij leraren realiseren.