Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De privacy-impact van digitale toepassingen

​In ons onderwijs is het van groot belang dat je de privacy van betrokkenen respecteert en de bestaande regels daaromtrent correct toepast. Er zijn verschillende informatiebronnen waarin persoonsgegevens verwerkt worden, ook bij het gebruik van digitale tools/platformen. 

We delen graag met jullie deze concept nota (die nog zal bijgestuurd worden). In deze nota vind je algemene informatie, richtlijnen en voorbeelden terug.

Deze nota sluit aan op het raamwerk 'digitale didactiek', maar focust op de privacy-implicaties van digitale toepassingen in een onderwijscontext.

Ook de tool "les op afstand" biedt veel recente informatie m.b.t. privacy.