Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerlijn actief burgerschap

Raadpleeg hier de competentiegerichte en inclusieve leerlijn actief burgerschap voor alle onderwijsgraden en onderwijsvormen voor het secundair onderwijs. Actief burgerschap valt in de leerlijn uiteen in 3 competenties: filosoferen, waardevorming en duurzaam samenleven. Deze competenties nemen over de graden heen toe in beheersingsniveaus. Per competentie zijn er effectieve werkvormen uitgeschreven voor uitvoering in de klaspraktijk. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om op basis van de beginsituatie van de leerlingen zelf kennisinhouden met betrekking tot actief burgerschap in te brengen en te koppelen aan vaardigheden en attitudes. 
Het boek ‘Groeien in actief burgerschap: Samen leren samenleven’ met concreet ondersteuningsmateriaal om je te sterken in je burgerschapswerking, zal in september beschikbaar zijn. Binnenkort meer informatie hierover!