Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Bij het inrichten van een vak of een project actief burgerschap is het noodzakelijk dat ouders voldoende geïnformeerd en betrokken worden over hoe je school hier concreet aan de slag mee gaat. 
Leerkrachten, personeel, bestuurders, jongeren en hun ouders onderschrijven allemaal het PPGO!, het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen. Het PPGO! begeleidt onze leerlingen in hun persoonlijke ontplooiing en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie. Kies je als ouder voor een GO!-school dan kies je duidelijk voor een engagement tot actief burgerschap!

Hoe kunnen ouders actief betrokken worden bij de realisatie van actief burgerschap op jouw school?
  • Een brief meegeven aan het begin van het schooljaar om hen te informeren. Klik hier voor een voorbeeldbrief. 
  • Tijdens een informatiemoment voor ouders en leerlingen een luik aan actief burgerschap besteden en hoe jouw school ermee aan de slag gaat. Dit informatiemoment vindt idealiter op een startvergadering (ook voor ouders van leerlingen die zich nieuw hebben ingeschreven) aan het begin van het schooljaar plaats. Dit kan ook een soort van belevingsmoment zijn over actief burgerschap samen met hun kinderen.
  • Besteed op je schoolwebsite een luik aan actief burgerschap: leg kort uit wat je daarmee bedoelt en verwijs eventueel door naar de algemene GO! website.
  • Je kan ook beroep doen op GO! ouders om de ouderbetrokkenheid te verhogen. GO! ouders ondersteunt ouders, ouderwerkingen en scholen bij de opstart of uitbouw van jouw ouderwerking. Samen met de school en ouders gaan ze op zoek naar de beste manier om te werken aan ouderparticipatie bij jou op school. Methodieken en tools die kunnen helpen om de ouderbetrokkenheid bij jou op school te verhogen kan je vinden op www.go-ouders.be

Handige links