Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

In de kijker

​Experten bevraging

Om een leerpad Actief Burgerschap, gekoppeld aan arbeidsmarktcompetenties te ontwikkelen voor 16-18 jarige jongeren met een recent migratieverleden, willen we, naast een theoretisch kader dat we vanuit wetenschappelijk onderzoek en literatuur konden opmaken, deskundigen uit verschillende domeinen bevragen om onze eigen expertise te verruimen. 

logosfier.pngOm noden te bepalen, competenties te selecteren en inhoudelijk en didactisch uit te werken, gingen we in gesprek met organisaties en deskundigen die werken met jongeren en/of jongvolwassenen met een recente migratieachtergrond en die focussen op maatschappelijke integratie en/of integratie op de arbeidsmarkt en/of onderwijs. We startten bij (OKAN)-jongeren en hun leraren en gingen vervolgens ervaringen opdoen en expertise delen met experten uit het jeugdwerk, de academische wereld, ngo’s, arbeidsbemiddelingsorganisaties en integrale jeugdhulp. 

De brede bevraging resulteerde in een brede kijk op noden van jongeren met een recent vluchtverleden en de mogelijkheden die binnen onderwijs gecreëerd kunnen worden om  een aanzet te geven deze noden in te vullen. 
Actief burgerschap reikt verder dan de schoolpoort. De experten bevraging leidde tot een boeiende exploratie van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en andere domeinen waar deze jongeren dagdagelijks mee in contact komen én waar een betere afstemming een meerwaarde kan betekenen voor een geëmancipeerde deelname aan de samenleving.


Conferentie FIER – European week: Wasir 

conferentie fier.jpgIn het kader van de Europese week voor steden en gewesten namen we deel aan een panelgesprek over de deelname van jongeren met een recent vluchtverleden aan het Vlaamse onderwijs en de overgang naar de arbeidsmarkt. We gaven heel graag het woord aan Wasir. Hij deelde zijn ervaring over zijn deelname aan het Vlaamse onderwijs en over de nood aan het bieden van voldoende studietijd en opleidingskansen aan jongeren met een vluchtverleden die op latere leeftijd in België toekomen. 


Conferentie Stuttgart november 2018

Om inspiratie op te doen en onze expertise binnen het FIER-project te delen, trekt een delegatie van het GO! FIER-team naar Stuttgart om de Europese projectpartners voor de tweede keer te ontmoeten. Er wordt geluisterd, stand van zaken gedeeld, uitdagingen geformuleerd en werkgroepen opgericht om doelgericht expertise te ontwikkelen rond specifieke thema’s wat betreft jongeren en volwassenen op de vlucht en hun zoektocht naar actieve deelname in een nieuwe samenleving. 

stuttgart fier.jpg


LPC1

LPC1.jpgIn januari 2019 kwam de leerplancommissie Actief Burgerschap in OKAN en 3de graad (D)BSO voor de eerste keer samen. 12 enthousiaste en ervaren OKAN- en PAV-leerkrachten, coördinatoren, vervolgschoolcoaches en begeleiders discussieerden over de achterliggende visie van het project en de aansluiting met het PPGO!. Vanuit hun praktijkervaringen lieten ze hun licht schijnen op de voorgestelde competenties. Met een document vol feedback zetten we de ontwikkeling van het leerpad verder. 


fiereuropa.png

 "These interviews with experts have received financial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" (2014-2020)".