Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

FIER-Project

Het project 

Project ‘Actief burgerschap in OKAN’
In het kader van het FIER-project, gefinancierd door de Europese Unie, werkt het GO! aan een leerpad Actief burgerschap met aandacht voor arbeidsmarktcompetenties gericht op jongeren die recent in België verblijven.  

Ons pedagogisch project ‘Samen leren samenleven’ krijgt binnen OKAN een extra invulling. Op basis van de leerlijn actief burgerschap (LLAB) gaan we, samen met OKAN-leerlingen, OKAN-leerkrachten, -coördinatoren en vervolgschoolcoaches*, op zoek naar een invulling van actief burgerschap dat jongeren binnen OKAN en tijdens hun vervolgtraject in het secundair onderwijs de nodige handvatten biedt om actief deel te nemen aan het leven op school en in onze samenleving. 

DBF GO! duurzaam samenleven2.png
Het project Actief burgerschap in OKAN kadert in het Europese FIER-project (Fast-track Integration in European Regions). Binnen dit project werkt het GO! samen met 10 partners met als doel activiteiten op te zetten, producten te ontwikkelen en beleidsaanbevelingen te formuleren die vluchtelingen in de deelnemende landen in staat stellen vlotter te integreren in de maatschappij én zij die wensen sneller toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Belangrijke kernbegrippen bij de uitwerking van het project binnen het GO! die vertrekken vanuit ons PPGO! zijn empowerment, levenslang leren, meertaligheid en actief burgerschap.

Vanuit de doelstellingen van het FIER-project richt het GO! zich in eerste instantie op jongeren die 16 jaar en ouder zijn én de wens hebben om een toekomstige deelname aan de arbeidsmarkt te verkennen. Het leerpad dat we ontwikkelen is echter van toepassing op alle jongeren binnen OKAN en in een vervolgtraject in het secundair onderwijs. Leerkrachten kunnen het leerpad flexibel inzetten om een antwoord te bieden op de vraag naar differentiatie binnen superdiverse OKAN-groepen. Ook de jongeren zelf zullen hun startpositie wat betreft burgerschapscompetenties in kaart kunnen brengen en hun eigen talenten, leerwensen en -noden aangeven. Vanuit een brede nodenbevraging bij zowel jongeren met een vluchtverleden als experten die vanuit verschillende domeinen in de samenleving met deze jongvolwassen in contact komen, werd gekozen om de burgerschapscompetenties onder te verdelen in 4 kerncompetenties: communiceren, filosoferen, duurzaam samenleven en specifieke arbeidsmarktcompetenties. Het leerpad zal binnen deze kerncompetenties concrete leerdoelen bevatten die leerkrachten kunnen inspireren én die gelinkt worden aan de OKAN doelstellingen (en op termijn aan de leerplandoelstellingen PAV, 3de graad (D)BSO). Naast het leerpad is er een toolbox in volle ontwikkeling waarin pedagogisch-didactische inspiratiebronnen te vinden zullen zijn om met het leerpad aan de slag te gaan. 

In de loop van volgend schooljaar zal het leerpad en de toolbox klaar zijn voor gebruik en zal er een nascholing voorzien worden door de PBD GO! om leraren te enthousiasmeren en te informeren over de implementatiemogelijkheden binnen OKAN (en 3de graad (D)BSO). 

Wie graag meer te weten komt over het FIER-project en onze 10 Europese en inspirerende partners kan terecht op deze website. 
Wie graag meer te weten komt over de GO!-uitwerking van het FIER-project, kan contact opnemen met Lotte Michielsen (lotte.michielsen@g-o.be). 

*met heel erg veel dank aan het enthousiaste team leraren, coördinatoren, vervolgschoolcoaches van KTA2 Hasselt, GO! Spectrumschool, Centrum Leren en Werken GO! Oostende, VOX Pelt, en Profo vzw. 

"The information contained in this publication does not necessarily reflect the official position of the European Commission."

fier.png