Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Burgerschapsbooster

Vraag je je af hoe de leerlingen op jouw school scoren op het vlak van Actief Burgerschap? Kijken leerlingen ernaar uit om te stemmen? Kunnen ze respectvol van mening verschillen? De vernieuwde burgerschapsbooster brengt het allemaal in kaart.

Door in te zetten op Actief Burgerschap streeft het GO! naar een kritische kijk bij onze leerlingen en bereidt het leerlingen voor om als actieve deelnemer deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen.

De vernieuwde burgerschapsbooster is ontwikkeld om scholen te begeleiden in het leggen van de juiste klemtonen. Zetten we meer in op duurzaamheid, moreel redeneren of mediawijsheid? Met goed doordachte vragen worden de burgerschapsattitudes van leerlingen in kaart gebracht.

Deze stellingen worden geclusterd in de drie competenties uit de leerlijn actief burgerschap. Ze geven weer hoe leerlingen scoren op filosoferen (bv actief luisteren), waardevorming (bv democratisch handelen) en duurzaam samenleven (bv diversiteit).

Bovendien heeft de VUB voor het GO! onderzocht welke klas- en schoolvariabelen burgerschap positief beïnvloeden Zo weten we dat goede leraar-leerling relaties, een hoge leerlingenparticipatie en faire regels op school leiden tot een betere burgerschapscultuur. In de burgerschapsbooster nemen we ook deze en andere klas-en schoolfactoren onder de loep. 

De vragenlijst werd op voorhand uitgetest bij verschillende onderwijsvormen-en graden binnen het reguliere onderwijs. Na het invullen van de burgerschapsbooster krijgt elke school een schooleigen rapport met de scores van de leerlingen, bijhorende reflectievragen, tips en tricks en een koppeling aan de vakdidactische fiches.

Elke school ontvangt een schooleigen link om de vragenlijst bij de leerlingen af te nemen. Eind september kunnen de eerste rapporten verwacht worden.

Documenten