Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Burgerschapsbooster

Wil je weten hoe het op vlak van Actief Burgerschap bij jou op school gesteld is? Dat kan dankzij de burgerschapsbooster! 

De burgerschapsbooster is een online instrument dat peilt a.d.h.v. een reeks stellingen bij leerlingen, naar hun opvattingen, ervaringen en gedragingen m.b.t. burgerschap. De booster is bedoeld voor alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar uit het basisonderwijs. 

Alle directies basisonderwijs ontvangen in de maand oktober een unieke link om leerlingen de booster te laten invullen. 
Alvorens de booster bij leerlingen af te nemen, is het raadzaam om onderstaande leeswijzer door te nemen.