Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Waarom het strategisch plan GO! 2030

WAAROM

Als we ons afvragen waarom we als GO! doen wat we doen, dan komen we uit bij onze missie, ons PPGO!, ons pedagogisch project, dat we kunnen samenvatten in 1 kernzin: 

SamenLerenSamenleven-magenta-2lijnen.png

Dit is wat ons drijft, onze bestaansreden. Dit is waar we voor staan en waar we dag in dag uit voor gaan. Echte kansen bieden aan jonge mensen, segregatie tegengaan, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waarderen. Dat is en blijft ook in de 21ste eeuw de maatschappelijke opdracht van het GO!. Onze professionals streven naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Kwaliteit heeft te maken met het ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid en de brede ontwikkeling van elk individu en met het harmonieus samenleven als actieve burgers in onze democratische maatschappij.

Ons pedagogisch project werd in 2015 geactualiseerd en is vandaag relevanter dan ooit, met actief burgerschap en onze basiswaarden (wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid) als belangrijke bouwstenen.

HOE

Met ons strategisch plan 2030 voegden we daar recent een extra dimensie aan toe: onze (poolster)visie. Die bepaalt hoe we onze missie willen realiseren. Ze omschrijft wat we als GO! willen zijn en waarin we ons onderscheiden van andere onderwijsaanbieders:

Poolstervisie met figurenwolk.png

Ons PPGO! en onze poolstervisie samen vormen onze ‘USP’, onze unique selling proposition: dé reden waarom lerenden (en hun omgeving) voor het GO! kiezen, maar ook waarom we voor de overheid en maatschappij de eerste, evidente partner zijn inzake onderwijs. 

WAT

Het WAAROM en HOE spelen een cruciale rol in wat we doen. Zo zijn ze bepalend voor de invulling van onze grondwettelijke opdracht om ‘neutraal’ onderwijs aan te bieden, die we sinds 1989 met veel zorg opnemen. Als het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt voor en door de Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving. 

Met 39.000 medewerkers, in bijna 1000 scholen en voorzieningen, biedt het GO! aan meer dan 340.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Het strategisch plan in detail

Op zoek naar meer informatie? In de rubriek GO! strategie 2030 kun je het strategisch plan in een uitgebreidere vorm vinden. Doen!