Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Innoveren met GO! sandbox

De GO! sandbox maakt open innovatie op een veilige manier mogelijk via logo sandbox.pngco-creatieve design trajecten en nieuwe manieren van samenwerkenAanbod

GO! sandbox begint met: 'iemand ziet een probleem'. Door het probleem te willen aanpakken, zet je al je eerste stappen als innovator. Een uitgewerkt proces en tools staan klaar om van probleem naar een prototype van een oplossing te gaan. Daarbij kies je zelf hoe je dat innovatiepad wil afleggen:
Tools en filmpjes    
Coaching en consulting
​Begeleiding door
GO! sandbox Academy

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!:
"De GO! sandbox ligt helemaal in lijn met onze toekomstvisie GO! 2030. Niet veranderen om te veranderen, maar om kwaliteit voor iedereen te blijven realiseren. We willen de krachten bundelen, evalueren wat werkt, eventueel bijsturen en vervolgens de goede praktijken laten verspreiden naar andere scholen. Scholen kunnen ontzettend veel van mekaar leren en samen veel bereiken. Dat potentieel kunnen we nog veel sterker benutten."

 


Doelstellingen

  • versterken van de innovatiecultuur;
  • versterken van de innovatievaardigheden;
  • ontwikkelen van het sandboxproces gebaseerd op servicedesign met bijhorende materialen (toolkit, inspiratiefilmpjes,…);
  • versterken van het innovatienetwerk;
  • inventariseren van uitdagingen waar bestaande oplossingen niet goed werken of waarvoor nog geen oplossing bestaat
  • ontwikkelen van ideeën tot prototypes die aansluiten bij het strategisch plan GO! 2030. 

Leidende principes

  1. De poolstervisie GO! 2030 vormt de inspiratiebron voor elk aan te pakken probleem. 
  2. De ervaringen en behoeften van gebruikers staan centraal.
  3. Intern ondernemerschap staat centraal, vertrekkend vanuit noden en initiatieven binnen ons net. Expertise en externe technologie bieden hefbomen.
GO! sandbox en de methodologie van service design biedt scholen en partners samen een experimenteerruimte aan. Innoveren doen we sterker als we krachten bundelen.