Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! inspiratiedag Wendkracht 10

wendkracht.png

Op vrijdag 5 mei 2023 ging onze GO! inspiratiedag voor schoolleiders door in het ICC Gent. 

Programma

 • 08.45 - 10. 00 uur: warm onthaal
 • 10.00 - 11.30 uur: plenair
  Op ons hoofdpodium staat voor jou Sven Mastbooms, toekomstdenker met een hart voor onderwijs, die ons meeneemt in een verhaal over leren en leven in de turbulente twenties.
 • 11.30 - 12.00 uur: pauze
 • 12.00 - 13.00 uur: inspirerende praktijksessies (eerste keuze)
 • 13.00 - 14.15 uur: lunch
 • 14.15 - 15.15 uurinspirerende praktijksessies (tweede keuze)
 • 15.15 - 15.45 uur: plenaire afsluiter
 • 15.45 - 16.30 uur: afsluitende drink

Hieronder krijg je meer informatie over de inspirerende praktijksessies.  Ook de presentatie en andere praktische informatie kan je per sessie terug vinden.

personeel.JPG

Biedt het huidige, strakke en beperkende wetgevend kader echt te weinig mogelijkheden om een evolutief, wendbaar en duurzaam personeelsbeleid in onze scholen te voeren? 

We toonden aan de hand van enkele gangbare voorbeelden uit onze scholen hoe je met kleine, concrete en haalbare acties een wereld van verschil kan maken binnen het algemene kader van een paars*, waarderend personeelsbeleid.

Deze sessie kreeg vorm vanuit het lerend netwerk HR met heel wat praktijkvoorbeelden uit verschillende GO! scholengroepen.

(*: Paars management is een mix van blauw en rood management: blauw management vertrekt vanuit de bedrijfsmissie, rood management plaatst mensen en hun talenten voorop.)
Presentatie

duizend.JPG

Ontdek in het verhaal van GO! basisschool De Duizendpootrakkers hoe je wendbaar aan de slag kan gaan met personeelsbeleid, infrastructuur en schoolorganisatie. Sam Panckoucke legt uit op welke manier hij en zijn team de school organiseren om te groeien naar dé favoriete leeromgeving zoals opgevat in het strategisch plan GO! 2030. Samen werden uitdagingen besproken waar heel wat scholen mee te maken hebben: het lerarentekort, het welbevinden van het schoolteam, de infrastructurele uitdagingen, de digitalisering en samenwerkingen. Maar ook de kansen en oplossingen werden zichtbaar gemaakt. Een verhaal van drempels en dromen, dat met voldoende interactie wordt gebracht.  
Presentatie

lab'oh.JPG

Vanuit een steeds grotere nood ontwikkelde GO! basisschool Lab'Oh een nieuwe breed gedragen visie. Met de pijlers verbinding, verbeelding en kracht nemen zij je mee in hun veranderingstraject. Gaande van een nieuwe schoolnaam tot de implementatie van een innovatieve organisatievorm met de bijbehorende infrastructuurwijzigingen. 
Presentatie

flexuren.JPG

Secundaire scholen hebben het vaak moeilijk om hun curriculum- en schoolorganisatie meer flexibel en 'anders dan we gewend zijn' te organiseren. Dit is nochtans een noodzaak om beter te kunnen inspelen op de toenemende diversiteit in onze schoolpopulaties. GO! atheneum Bellevue Izegem (een kleine school met de drie finaliteiten) en GO! atheneum Aalst (een grote doorstroomschool) toonden dat het kan zonder direct de volledige schoolorganisatie op zijn kop te zetten. Ze kaderden ook waarom ze met flexuren zijn gaan werken én wat de effecten ervan zijn. 

Beleidsteams SO die op zoek zijn naar inspiratie om flexuren in de curriculum- en schoolorganisatie te installeren of te optimaliseren, vonden hun gading in deze sessie. 
presentatie

De kijkwijzer flexwerking krijg je er als toemaatje bij, als houvast om zelf aan de slag te gaan.

sandbox.JPG


In de GO! sandbox draait alles om flexibel én cocreatief handelen. Door leerlingen en onderwijsprofessionals als gebruikers te beschouwen kan je vandaag al op zoek gaan naar nieuw inzichten en vind je stap voor stap een innovatieve oplossing die werkt! GO! sandboxpioniers vertellen hoe principes van service design en van lean en scrum succesvolle en strakke innovatie faciliteren in hun school. En hoe samenwerking met andere scholen en instellingen in de sandbox niet alleen hun vaardigheden, maar ook hun netwerk een ferme boost gaf. Als de uitdaging complex is, moet het proces helder zijn. De GO! sandbox toolkit vormt hiervoor een routeplanner. Zo verweeft GO! sandbox wendkracht met daadkracht. Benieuwd? Zelf aan de slag? Of volgend jaar mee sandbox'n? 

grenzen.JPG

Een gezonde portie wendbaarheid staat je toe uitdagingen aan te gaan. Maar zijn er niet ook grenzen aan onze wendbaarheid? In deze sessie werd er ingezoomd op de vaardigheden die elk lid van een schoolteam kunnen helpen die weerbaarheid te vergroten. De sprekers putten uit wat ze inmiddels weten over het ondersteunen van motivatie en zelfregulerende vaardigheden bij leerlingen en bekijken samen met jullie hoe ook teams hierin ondersteund kunnen worden. Het werd een mooie mix tussen een theoretische beschouwing en getuigenissen uit de praktijk.

pacheco.JPG

GO! atheneum Brussel stond in januari 2023 voor een grote uitdaging: verhuizen met alle leerlingen en leerkrachten naar de Pacheco-site. Een gloednieuw gebouw in hartje Brussel tot leven wekken met één en hetzelfde uniek pedagogisch project voor kinderen van 0 tot 18 jaar (crèche, basis- en een secundaire school). In het gebouw zijn er geen klassieke klaslokalen meer, wél grote leerruimtes met aangrenzende instructielokalen. En dat is anders en ongekend voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Deze nieuwe situatie vraagt een andere manier van denken, werken en organiseren.  


Directeur Kim Waeyenberghe vertelde hoe zij deze verandering samen met haar team en de hele school ervaren heeft. Je krijgt zicht op hoe GO! Pacheco het pedagogisch-didactisch concept uittekende, vormgaf en implementeerde. Op de moeilijke keuzes die ze soms moesten maken, maar ook op de sleutels tot succes die Kim ervaren heeft in dit groots verandertraject. Het is een verhaal van vallen en opstaan, met een volledig schoolteam, gebaseerd op een theoretische onderbouwing, namelijk het flexmodel VO van Alfred Van der Heijden. En vooral ook met veel wendbaarheid in denken en doen.
digitaal.JPG

Digitaal transformeren… het is een hele uitdaging die wendbaarheid vraagt, maar ook biedt. Hoe pak je nu als leidinggevende zo'n digitale transformatie aan? Professionalisering van jezelf en je team zijn onbetwistbaar belangrijk om met de nieuwe realiteit om te kunnen gaan.   

Tijdens deze sessie zoomden we in op de essentie van een digitale transformatie. Er werd kennis gemaakt met mooie praktijkvoorbeelden uit basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs en op scholengroepniveau. Teams die een eigen digitaal verhaal schreven met behulp van GO! materialen. 
Presentatie

infra.JPG
Infrastructuur is niet (enkel) een verhaal van stenen. Het gaat in eerste instantie over visie die je vertaalt in toekomstgerichte leeromgevingen. Het infrastructuurbeleidsplan 2024-2026 vertrekt dan ook vanuit het strategisch plan GO! 2030, met als ambitie vorm te geven aan kwalitatieve en flexibele leeromgevingen om zo het gepersonaliseerd samen leren te versterken. Aan bod kwamen een aantal hefbomen en randvoorwaarden hiervoor:

 • transitie naar groene energie, energiegemeenschappen en verduurzaming van het patrimonium (infrastructuur en buitenruimte);
 • het versterken van publieke en private partnerschappen, brede open school en alternatieve financieringsbronnen;
 • stimuleren van innovatieve 'quick wins' richting inspirerende en flexibele schoolomgevingen;
 • stimuleren van pedagogisch-innovatief bouwen en pilootprojecten inzake hybride leer-en leefomgevingen.
Presentatie


bedrijf.JPG

De huidige maatschappij en arbeidsmarkt evolueren razendsnel: nieuwe technologieën, materialen, organisatorische processen, vaardigheden, talenten, jobs en ontelbare innovaties. Onderwijs heeft hierin een cruciale rol te spelen en moet zijn leerproces hierop afstemmen. Om dit mogelijk te maken, ontplooien opleidingen zich meer en meer in een synergie met ondernemingen. Ultieme doel is altijd dat leerlingen en cursisten de vereiste competenties en ervaringen kunnen ontwikkelen in een realistische en stimulerende context. Het concept school wordt daartoe opengetrokken over de schoolmuren heen. Het leerproces van de leerling of cursist strekt zich uit van de schoolbanken tot een hybride leeromgeving of de praktijkvloer zelf. Leren krijgt een andere dynamiek. Lerarenprofielen, rollen en ondersteuningsnoden wijzigen op het volledige continuüm van het werkplekleren.

Via een theoretisch kader en aan de hand van interactieve vragen werden er paden getoond naar een context, een ecosysteem waarin een intense samenwerking tussen onderwijs en de actoren op de arbeidsmarkt centraal staat. De focus werd gelegd op het belang en de rollen van bruggenbouwers en hybride leeromgevingen.

In deze  workshop  komen  een aantal goede praktijkvoorbeelden uit het (buitengewoon) secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs aan bod.